01.03.2018r.

BEZPIECZNY I NOWOCZESNY BLOK OPERACYJNY

Ciągły rozwój medycyny ma bezpośredni wpływ na komputeryzację działalności placówek medycznych. Wdrażanie systemów sterowania blokiem operacyjnym, wprowadzanie nowoczesnego wyposażenia oraz hybrydowej sali operacyjnej to tylko niektóre skutki zmian zachodzących w tej dziedzinie wiedzy.

Zapraszamy do udziału w dyskusji na temat nowych technologii i sprzętu niezbędnych do funkcjonowania sal operacyjnych, podczas konferencji:
"Bezpieczny i nowoczesny blok operacyjny", która odbędzie się 1 marca w Warszawie.

Wykłady poprowadzą m.in.:

- Ryszard Kowski - Prezes Łódzkiego Ośrodka Szkoleniowo Konsultacyjnego ŁOŚ Sp. z o.o.

- mgr inż. Agnieszka Sopel, Katedra i Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Instytut Inżynierii Klinicznej

- prof. dr hab. Sławomir Nazarewski - Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

Tematyka konferencji:
 • Budować czy modernizować blok operacyjny?
 • Źródła finansowania na rozbudowę oraz zakup wyposażenia i sprzętu
 • Nowoczesne wyposażenie sali operacyjnej – prezentacja narzędzi i technologii
 • Aplikacje nadzorujące aparaturę medyczną
 • Zintegrowany Blok Operacyjny – systemy wykorzystywane na bloku operacyjnym
 • Sala hybrydowa
 • Bezpieczeństwo bloku operacyjnego
 • Dezynfekcja i sterylizacja
 • Zarządzanie blokiem operacyjnym

Grupa docelowa:

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli placówek ochrony zdrowia:
 • dyrektorów administracyjnych i technicznych, osoby odpowiedzialne za finansowanie sprzętu i nowych technologii
 • osoby odpowiedzialne za planowanie zakupów i doradztwo technologiczne i sprzętowe z działów zamówień
 • kierowników bloków operacyjnych, osoby decydujące o sposobie funkcjonowania bloku operacyjnego
 • chirurgów, anestezjologów, personel bloków operacyjnych

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI HONOROWI

PRELEGENCI