20.10.2021 r.

Webinarium

Dyrektywa o ochronie praw sygnalistów

Seminarium online

Nazwa: Dyrektywa o ochronie praw sygnalistów

Termin: 20.10.2021, godz. 10.00 - 12.00

REJESTRACJA->>

Sygnalistą jest osoba, która w celu ochrony dobra społecznego dokonuje zgłoszenia nieprawidłowości (w tym naruszeń prawa) lub innych zjawisk wątpliwych etycznie dostrzeżonych w organizacji publicznej lub prywatnej.

Już 17 grudnia 2021 r. wchodzą w życie przepisy unijnej Dyrektywy 2019/1937, na podstawie których m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty będące własnością lub znajdujące się pod kontrolą podmiotów publicznych mają obowiązek zorganizowania systemu zgłoszeń nieprawidłowości. Konsekwencje braku takiego systemu mogą być bardzo poważne, podczas gdy jego skuteczne wdrożenie może przynieść wiele wymiernych korzyści zarówno dla organizacji jak i całej społeczności.

Celem szkolenia jest przedstawienie i uporządkowanie wiedzy na temat dyrektywy o sygnalistach oraz omówienie sposobów wdrożenia dyrektywy w jednostce.

Prelegenci:

- dr hab. Tomasz Oczkowski, prof. UMK - Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.
- Anna Orłowska - Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.
- Marta Bytner - Asystent Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy sp.p.


Program:

1. Kim jest sygnalista?
2. "Test" na sygnalistę. Kiedy i jaka ochrona przysługuje sygnaliście? -
3. Jak zorganizować system zgłoszeń w samorządzie, żeby był przejrzysty, wydajny i przystępny? J
4. Jakie przeszkody napotkasz przy wdrażaniu systemu zgłaszania naruszeń?
5. Dlaczego warto, żeby system zgłaszenia nieprawidłowości przez sygnalistów działał sprawnie?
6. Czy sygnalista łamie prawo?


Dla kogo?

Do udziału zapraszamy przedstawicieli administracji publicznej


Koszt udziału* - 150 PLN+VAT

*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

PARTNER

Image

PRELEGENCI

Image

dr hab. Tomasz Oczkowski, radca prawny

Radca prawny z ogromnym doświadczeniem i nieprzeciętnym prawniczym wyczuciem, wieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Prowadzi sprawy związane z zarządzaniem kryzysem w przedsiębiorstwie spowodowanym m. in. sporem wspólników, czynami nieuczciwej konkurencji czy wrogim przejęciem. Ponadto zajmuje się prawem karnym gospodarczym w obszarze aktywności przedsiębiorców – w tym minimalizacją ryzyka pokrzywdzenia działaniem osób trzecich lub personelu czy ryzyka wszczęcia przeciwko przedsiębiorcy postępowania karnego lub karnoskarbowego, a także aktywnego udziału w zwalczaniu nadużyć wewnątrz struktur przedsiębiorców (w tym przestępstwa menadżerskie) lub innych czynów na szkodę danego przedsiębiorcy (np. oszustwa).

Image

Anna Orłowska, radca prawny

Radca prawny świetnie odnajdująca się w projektach wielowątkowych i wymagających skrupulatnego planowania, w kontaktach z Klientami konkretna, bezpośrednia i dobrze zorganizowana. Z tych względów, istotny obszar jej praktyki zajmują sprawy przekształceń i fuzji, łączące skomplikowane zagadnienia korporacyjne, administracyjne i podatkowe.
Klientów Kancelarii wspiera również w formułowaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego (także obejmujących zawiłe stany faktyczne) oraz prowadzi złożone spory sądowe (szczególnie w sprawach gospodarczych i pracowniczych).

Image

Marta Bytner, Asystent Prawny

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zaangażowana w tematykę prawnego otoczenia biznesu, w tym usługi doradztwa dla podmiotów z branż regulowanych oraz spory sądowe.

© 2021 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.