31.01.2018r.

FORUM TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Celem ogólnym dla systemu komunikacji zbiorowej jest optymalna realizacja potrzeb przewozowych pasażerów poprzez wykorzystanie dostępnych technologii. Zaproszeni eksperci w zwięzłej formie przekażą pełen zakres praktycznych informacji dotyczący tej tematyki, szczególnie istotnej po rozpoczęciu kolejnego okresu budżetowego Unii Europejskiej.

Jak gospodarować środki z UE na rzecz rozwoju transportu publicznego?
Jak zrównoważyć mobilność miejską?
Jak poprawić bezpieczeństwo korzystania z transportu zbiorowego?
Jak zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie transportu miejskiego na środowisko?

Na te i wiele innych pytań uzyskają Państwo odpowiedź podczas "Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo" już 31 stycznia w Warszawie.

Prelekcje poprowadzą m.in.:

- Maciej Sulmicki - Prezes, Organizacja Zielone Mazowsze
"Wpływ technologii detekcji pieszych na warunki ruchu i bezpieczeństwo."

- Stanisław Biega - Centrum Zrównoważonego Transportu
" Poprawa konkurencyjności transportu publicznego poprzez inteligentne  planowanie, wdrożenia i inwestycje. Przegląd dobrych praktyk."

- Bogumił Szymanek - Inside Sales Account Manager, Axis Communications Poland Sp. z o.o.
"Jak sieciowe systemy wizyjne zwiększają bezpieczeństwo transportu publicznego – rozwiązania Axis Communications."

- dr inż. Piotr Kisielewski - Dyrektor, DPK System
Temat w opracowaniu

- Dariusz Załuska - Prezes Zarządu, Mobilis Sp. z o.o.
"Jak optymalizować wydatki na komunikację miejską przy jednoczesnym podnoszeniu standardu usług dla pasażerów i dbałości o środowisko."

- Sławomir Podsiadły - Zastępca Dyrektora, ZTM Lublin
"Rozwój elektromobilności w Lublinie."
(W prezentacji zostanie przedstawiony zakres działalności i dotychczasowe osiągnięcia Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Nakreślona zostanie historia elektrycznego transportu w Lublinie, która rozpoczęła się w 1953 r. od uruchomienia sieci trolejbusowej. Przedstawione zostaną plany dotyczące zakupu autobusów elektrycznych i trolejbusów, zarówno z projektów dofinansowanych przez Unię Europejską oraz na podstawie porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.)

- Joanna Marcinkowska - Rzecznik Praw Pasażera Kolei
"Informacja pasażerska oraz zakup biletów poprzez mobilne kanały sprzedaży z perspektywy postępowań polubownych prowadzonych przez Rzecznika Praw Pasażera Kolei – doświadczenia z pierwszego roku działalności."
(Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii coraz więcej pasażerów oczekuje dostępności biletów za pośrednictwem internetu lub aplikacji mobilnych. Bardzo duże znaczenie ma również prawidłowa informacja pasażerska. Tematy te są istotne z punktu widzenia pasażera, któremu zależy na otrzymaniu wysokiej jakości usługi przewozowej. Przekłada się to również na wzrost konkurencyjności transportu publicznego. Rzecznik Praw Pasażera Kolei przedstawi z jakimi niedogodnościami spotykają się podróżni korzystający z transportu kolejowego. Wystąpienie będzie dotyczyło powtarzających się problemów dostrzeżonych w trakcie postępowań polubownych, które mogą prowadzić do powstawania sytuacji konfliktowych.)

- Wojciech Makowski - Audytor polityki rowerowej, Instytut Spraw Obywatelskich
"BYPAD - jak zapewnić maksymalną skuteczność polityki rowerowej?"

(Certyfikacja polityki rowerowej BYPAD to sposób na holistyczną ocenę jakości oferty miasta dla osób, które chciałyby przesiąść się na rower jako codzienny środek transportu. Metoda ta prowadzi do partycypacyjnego wypracowania programu działań na rzecz poprawy tej jakości. Wojciech Makowski z INSPRO podzieli się unikalnym, podwójnym doświadczeniem zewnętrznego eksperta przeprowadzającego audyt BYPAD oraz koordynatora rowerowego w mieście poddawanym audytowi.)

- Michał Beim - Instytut Sobieskiego
"Alternatywne formy wykorzystania samochodu jako uzupełnienie systemu transportu publicznego."
(Niektóre formy indywidualnej motoryzacji mają duży potencjał wspierania systemów transportu publicznego zarówno na terenach niezurbanizowanych, jak i w centrach miast. Wykład dotyczy przeglądu rozwiązań, począwszy od nowoczesnych systemów taksówkowych, przez car sharing po aplikacje kojarzące użytkowników w codziennych podróżach. Car sharing, car pooling czy ride share choć mogą być postrzegane jako konkurencja dla transportu publicznego, często są ważnym elementem polityki mobilności służącej zrównoważonemu rozwojowi transportu.)


Zagadnienia tematyczne:
- Rola transportu w funkcjonowaniu miasta
- Elementy nowoczesnego transportu zbiorowego
- Optymalizacja miejskiego transportu zbiorowego
- Istota sprawności i efektywności systemu transportowego
- Mobilność w transporcie publicznym
- Idea smart w transporcie publicznym
- Transport przyjazny dla środowiska - energooszczędność i innowacyjność
- Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe (aplikacje mobilne, biletomaty, systemy informacji pasażerskiej, inteligentne systemy płatności, Big Data)
- Digital signage


Grupa docelowa:
- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
- operatorzy publicznego transportu zbiorowego
- przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych
- przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

PATRONI HONOROWI
PARTNERZY MERYTORYCZNI

PRELEGENCI

Maciej Sulmicki - Prezes, Organizacja Zielone Mazowsze
Joanna Marcinkowska - Rzecznik Praw Pasażera Kolei
Dariusz Załuska - Prezes Zarządu, Mobilis Sp. z o.o. 
Sławomir Podsiadły - Zastępca Dyrektora, ZTM Lublin
Stanisław Biega - Centrum Zrównoważonego Transportu
Bogumił Szymanek - Inside Sales Account Manager Axis Communications Poland Sp. z o.o.
Wojciech Makowski - Audytor polityki rowerowej, Instytut Spraw Obywatelskich
Michał Beim - Instytut Sobieskiego