17.04.2019 r.

Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

W każdej firmie niezbędny jest system zabezpieczający, który zapewni bezpieczeństwo sieci, chroniąc przed złośliwym oprogramowaniem oraz bezpośrednimi atakami z Internetu. Stosowne zabezpieczenia należy dobierać, mając na uwadze profil firmy, uprawnienia i stanowisko użytkownika, jak również fakt, czy komputer jest urządzeniem stacjonarnym czy mobilnym.

Zapraszamy do dyskusji na temat zagrożeń, na które narażona jest firmowa sieć każdego dnia oraz sposobów wdrożenia pełnego systemu zabezpieczającego podczas konferencji "Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT", która odbędzie się 17 kwietnia 2019 roku w Warszawie.
 
Prelekcje podczas tego wydarzenia poprowadzą m.in.:
 •  Krzysztof Szmigielski - Kierownik Sekcji Informatyki, Szpital Wolski
  "Zarządzanie infrastrukturą, monitorowanie systemów i sieci z wykorzystaniem technologii opensource"
  (W wystąpieniu przedstawione zostaną alternatywne do komercyjnych rozwiązania oparte o technologie opensource umożliwiające zarządzanie infrastrukturą, monitorowanie systemów i sieci. Wszystko na "żywych" przykładach uruchomionych rozwiązań w środowisku sieciowym Szpitala Wolskiego.)
 • Katarzyna Abramowicz - Specfile.pl
  "Którędy wchodzi haker po dane? Szyfrowanie kontra luki bezpieczeństwa"

 • mec. Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka - Radca Prawny, KLG Kancelaria
  "Jak prowadzić bezpieczny biznes?"
  (O bezpieczeństwie biznesu decyduje przestrzeganie standardów i przepisów prawnych, zdolność przewidywania, spojrzenie przez pryzmat prawa i doświadczeń. Najważniejszym elementem jest zachowanie staranności. Jak prowadzić bezpieczny biznes? Odpowiemy na pytania:

  W jaki sposób umowy wpływają na bezpieczeństwo? Jakie są najważniejsze zapisy w umowach biznesowych dla IT? Jak bezpieczenie przetwarzać dane osobowe? Jakie obowiązki nakłada ustawa o cyberbezpieczeństwie?)

 • mec. Anna Matusiak-Wekiera - Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Anna Matusiak-Wekiera
  "Incydenty bezpieczeństwa stanowiące naruszenie ochrony danych osobowych w świetle przepisów RODO"
  (Celem wystąpienia jest przedstawienie klasyfikacji incydentu jako naruszenia ochrony danych osobowych oraz obowiązków, jakie RODO nakłada na administratorów danych w zależności od charakteru zaistniałego naruszenia ochrony danych. Omówiony zostanie obowiązek dokumentowania naruszeń, zgłaszania ich Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz informowania osób, których dane dotyczą. Ponadto poruszone zostaną kwestie ról i odpowiedzialności, jakie mogą zostać nałożone na służby IT w kontekście prawidłowego wykonania obowiązków RODO związanych z naruszeniem ochrony danych.)

 • Bogdan Sobczak - IT Systems Analyst Engineer - ITCE Main Skanska IT Specialist, SKANSKA SA
  "Czy wiesz co się dzieje w Twoim AD? - nowe spojrzenie na bezpieczeństwo"

 • Joanna Karczewska - Członek ISACA Warsaw Chapter
  "Jak skutecznie rządzić bezpieczeństwem informacji i technologii, czyli o COBIT 2019"
  (Będzie o tym, jak wykorzystać najnowszą wersję metodyki COBIT do skutecznego nadzoru nad informacją i technologią w firmie, jak osiągać cele nadzoru i zarządzania I&T dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.)

 • Marek Stępień - Account Manager, TP-Link Polska
  "Centralnie zarządzana bezprzewodowa sieć WiFi – zastosowania, korzyści, koszty."

 • Filip Sadzik - administrator sieci, statlook® 
  "Statlook – Pracuj ciężko lub inteligentnie"

 • Tomasz Odzioba - CM Poland, Latvia, Lithuania & Ukraine, Allied Telesis International B.V. Sp. z o.o. 
  "Automatyzacja administracji sieci IP/Ethernet na przykładzie sytemu AMF firmy Allied Telesis"

 • Bartłomiej Cholewa – Business Development Manager | IT Management Software Solutions – Advatech
  "Profesjonalne zarządzanie zasobami IT – wyzwania i korzyści"
  (Prezentacja adresuje zagadnienia zarządzania zasobami IT, w tym cykl życia zasobów HW (hardware) oraz SW (software) – również raportowanie stanu i optymalizację wykorzystania licencji na oprogramowanie. Uwzględnia narzędzia niezbędne do zarządzania zasobami IT i automatyzacji procesów zarówno akceptacji realizacji wniosków, wsparcia, jak i świadczenia usług)

 • Dariusz Woźniak -  Inżynier techniczny Bitdefender, Marken Systemy Antywirusowe
  "Czy antywirus nadal ma sens? Wszystko o zabezpieczeniach przed atakami cybernetycznymi na przykładzie produktów Bitdefender"

Tematyka konferencji:

1.Oprogramowanie do zarządzanie siecią i infrastrukturą IT
- sieci bezprzewodowe WLAN/ LAN/MAN/ radiowe/ światłowodowe lokalne i rozległe
- kształtowanie ruchu – QoS
- VPN - jak to działa?
- zarządzanie systemami i aplikacjami
- automatyzacja procesów
- zarządzanie elementami sieciowymi
- zarządzanie usługami
- okablowanie strukturalne

2. Monitorowanie sieci, systemów i aplikacji
- centralne zarządzanie i kontrola
- analiza pracy urządzeń, monitorowanie obecność urządzeń podłączonych do gniazd abonenckich
- monitorowania kanałów i zarządzania warstwą fizyczną
- identyfikacja problemów związanych z wykorzystaniem pasma, przepływem danych, konfiguracją urządzeń, zakłóceniami radiowymi
- definiowanie parametrów pracy sieci
- generowanie szczegółowych raportów, dokumentów oraz alarmów

3.Bezpieczeństwo
- bezpieczeństwo sieciowe i zasobów
- zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa
- firewall – kompleksowa ochrona przed atakami
- ciągłość działalności/przywracanie działania
- audyt i polityka bezpieczeństwa sieci
- zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
- ochrona antywirusowa
- bezpieczeństwo serwerów pocztowych

Grupa docelowa:
- Prezesi i Członkowie Zarządu
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
- Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
- Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
Oficerowie bezpieczeństwa
- Szefowie ochrony
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju
- Osoby odpowiedzialne za wybór i zakup rozwiązań i systemów z zakresu bezpieczeństwa i monitoringu sieci

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

150-ac_systems.png
alstor-sds_250.png
tplink_logo_h_st_r_color_rgb.jpg
alliedtelesis_300.jpg
specfile_250.png
advatech_250.jpg
marken-logo_200.jpg

PARTNERZY MERYTORYCZNI

logo-klg.jpg
szpital-wolski.jpg

PATRONI HONOROWI

Image
Image

PRELEGENCI

Krzysztof Szmigielski - Kierownik Sekcji Informatyki, Szpital Wolski

Filip Sadzik - administrator sieci, statlook®

Dariusz Woźniak -  Inżynier techniczny Bitdefender, Marken Systemy Antywirusowe

mec. Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka - Radca Prawny, KLG Kancelaria

Tomasz Odzioba - CM Poland, Latvia, Lithuania & Ukraine, Allied Telesis International B.V. Sp. z o.o.

Katarzyna Abramowicz - Specfile.pl

mec. Anna Matusiak-Wekiera - Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Anna Matusiak-Wekiera

Bartłomiej Cholewa – Business Development Manager | IT Management Software Solutions, Advatech

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariuesz Niedźwiecki