26.10.2017r.

Systemy dla szpitali i placówek medycznych

Nowe technologie informatyczne, sukcesywnie wdrażane w kolejnych placówkach medycznych, to dziś konieczność. Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, osiągnięcie pełnej integralności między systemami informatycznymi wykorzystywanymi w placówce jest konieczne, aby sprostać nie tylko wymaganiom unijnym, Ministerstwa Zdrowia, ale przede wszystkim – pacjentów, którzy oczekują usług wysokiej jakości. Nie da się wdrażać kolejnych innowacji medycznych bez sprawnej obsługi informatycznej.

Zapraszamy do udziału w debacie o współczesnych placówkach medycznych, ich potrzebach i problemach podczas konferencji:

"Systemy dla szpitali i placówek medycznych" - 
26 października 2017 w Warszawie.

Zagadnienia tematyczne:

1.Najnowsze sprzęty i technologie w medycynie
2.Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
3.Dokumentacja medyczna
- elektroniczna dokumentacja medyczna
- podpis elektroniczny,
- archiwizacja dokumentacji,
- ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne
4.Telemedycyna jako innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej
5.Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem (kioski internetowe, portale internetowe)
6.Outsourcing usług w ochronie zdrowia
7.Zastosowanie druku 3D w medycynie
8.Zarządzanie finansami:
- finansowanie wyrobów medycznych
- pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje - leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych
- kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
- ubezpieczenia
9.Marketing medyczny - prawne aspekty reklamy w medycynie

Grupa docelowa:

Do udziału zapraszamy przedstawicieli publicznych i prywatnych placówek Ochrony Zdrowia:

  • Dyrektorów administracyjnych,
  • Kierowników Działów Finansowych i Księgowych,
  • Kierowników Działów IT,
  • Kierowników Działów Zamówień,
  • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
  • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Przedstawicieli administracji samorządowej.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.


PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PRELEGENCI

Please publish modules in offcanvas position.