Szkolenie - Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - jak przejść suchą stopą?
Czas trwania: 1 dzień, 7 godzin
Data i miejsce: 30.05.2018r. - Gdańsk rejestracja->>
PARTNER MERYTORYCZNY
Zagadnienia tematyczne:

1.Informacje wprowadzające na temat RODO
2.Zakres zastosowania przepisów RODO
3.Podstawy przetwarzania danych osobowych
4.Obowiązki administratora danych osobowych
5.Prawa osoby, której dane są przetwarzane
6.Dopuszczalność profilowania
7.Problematyka monitoringu wizyjnego
8.Inspektor Ochrony Danych (dawniej: Administrator Bezpieczeństwa Informacji)
9.Omówienie przebiegu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych)
10.Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych


Szczegółowy program szkolenia:

1.Informacje wprowadzające na temat RODO
- RODO – ogólne informacje
- RODO – rewolucja czy ewolucja?
- RODO a inne akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych
- znaczenie wytycznych i norm w świetle RODO

2.Zakres zastosowania przepisów RODO
- podmiotowy zakres zastosowania
- terytorialny zakres zastosowania

3.Podstawy przetwarzania danych osobowych
− w jaki sposób legalnie przetwarzać dane osobowe?
− czy zawsze wymagana jest zgoda osoby, której dane osobowe przetwarzamy?
− jak prawidłowo uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
− dane wrażliwe –co to za dane i czy można je przetwarzać?
− czy wolno przetwarzać dane osobowe dziecka?

4.Obowiązki administratora danych osobowych
− pozycja administratora danych osobowych; zasada rozliczalności oraz szacowania ryzyka
− obowiązki administratora w fazie projektowania (privacy by design) i domyślna ochrona danych osobowych (privacy by default)
− rejestrowanie czynności przetwarzania
− bezpieczeństwo a odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
− jak należy postępować w sytuacji wykrycia naruszenia danych osobowych?
− ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych
− jak uchronić się przez zarzutem naruszenia obowiązków administratora?

5.Prawa osoby, której dane są przetwarzane
− prawo dostępu do danych
− prawo poprawiania danych
− prawo do ograniczenia przetwarzania danych
− prawo do sprzeciwu
− prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”)
− prawo do przenoszenia danych

6.Dopuszczalność profilowania
- czym jest profilowanie?
- rodzaje profilowania
- warunki dopuszczalności profilowania
- prawa osoby, której dane są przetwarzane, związane z profilowaniem

7.Problematyka monitoringu wizyjnego
- ocena skutków monitoringu dla ochrony danych na gruncie RODO
- dopuszczalność monitoringu wizyjnego

8.Inspektor Ochrony Danych (dawniej: Administrator Bezpieczeństwa Informacji)
- kim jest IOD?
- jakie są zadania IOD
- kwalifikacje do pełnienia funkcji IOD
- wyznaczenie IOD – prawo czy obowiązek?

9.Omówienie przebiegu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych)
- postępowaniew sprawie naruszenia przepisówo ochroniedanychosobowych
- postępowanie kontrolne

10.Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
- sankcje cywilne, w tym prawo do odszkodowania
- sankcje administracyjne, w tym kary pieniężne
- uprawnienia organu nadzorczego

Koszt udziału w szkoleniu:*
- 590 PLN+VAT - przy zgłoszeniu udziału do 08.03.2018r.
- 790 PLN+VAT - przy zgłoszeniu udziału od 09.03.2018r.

*Szczegóły dostępne są w zakładce rejestracja 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: 


Uczestnikom zapewniamy:
- udział w szkoleniu i dyskusji
- kompletne materiały szkoleniowe oraz ustawę o ochronie danych osobowych, w tym materiały drukowane i prezentację
- certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
- konsultacje z prowadzącym
- przerwę kawową i lunch

altphocadownload view=file|id=280alt

PRELEGENCI

Adwokat Krzysztof Szocik – Partner w gdańskiej Kancelarii Nowosielski i Partnerzy – Adwokaci i Radcy Prawni.
Ukończył etatową aplikację sądową, zakończoną złożonym egzaminem sędziowskim. Wykonuje zawód adwokata od dziesięciu lat. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa autorskiego na renomowanej wyższej uczelni w Gdańsku, a poza tym także liczne szkolenia z różnych dziedzin prawa. Specjalizuje się między innymi w tematyce szeroko rozumianych dóbr niematerialnych, w tym w ochronie danych osobowych. Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach administracyjnych i sądowych, w tym odnoszących się do dóbr niematerialnych oraz w doradztwie w tym obszarze. Brał udział w sporządzaniu licznych i różnorodnych umów gospodarczych oraz opinii prawnych. Był osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie audytu prawnego w czołowym klubie polskiej ekstraklasy. Posiada także bogate doświadczenie w obsłudze spraw z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Krzysztof świadczył dotychczas usługi doradztwa prawnego przy inwestycjach, których łączny koszt realizacji znacznie przekroczył 4 miliardy złotych - w tym między innymi przy licznych przedsięwzięciach realizowanych na potrzeby organizacji Euro 2012, przedsięwzięciach z zakresu infrastruktury transportu kolejowego, a także przy budowie i rozbudowie terminala kontenerowego. Regularnie doradza przedsiębiorcom w kwestiach dotyczących współpracy z sektorem publicznym oraz możliwości finansowania ich działalności ze środków publicznych.
Krzysztof na bieżąco współpracuje z przedsiębiorcami z branży budowlanej,IT, transportowej, przemysłowej, farmaceutycznejoraz ze znaną międzynarodową siecią restauracji.


Jakub Jędrzejewski jest radcą prawnym w kancelarii Nowosielski i Partnerzy – Adwokaci i Radcy Prawni.
Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z przesyłem energii, prawem własności intelektualnej, a także ochroną danych osobowych. Kierował zespołem przeprowadzającym audyt prawny w czołowym polskim klubie piłki nożnej. Doradzał przy realizacji istotnych przedsięwzięć infrastrukturalnych na terenie Pomorza, takich jak budowa nowej linii kolejowej i budowa terminalu kontenerowego. Uczestniczył w obsłudze prawnej podmiotu realizującego inwestycje na potrzeby organizacji turnieju UEFA Euro 2012. Wielokrotnie reprezentował swoich klientów w procesach cywilnych i gospodarczych. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa autorskiego w jednej z renomowanych pomorskich uczelni.

Bartłomiej Kita jest adwokatem i współpracownikiem kancelarii Nowosielski i Partnerzy – Adwokaci i Radcy Prawni.
Jest prawnikiem posiadającym znaczne doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną dóbr osobistych, danych osobowych oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Był między innymi członkiem zespołu przeprowadzającego audyt prawny w czołowym polskim klubie piłki nożnej, a obecnie doradza przy procesie rozbudowy terminalu kontenerowego. Bartłomiej Kita jest także doświadczonym prelegentem, który przeprowadził liczne szkolenia oraz wykłady.
© 2018 PIRB All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki

Please publish modules in offcanvas position.