Szkolenie - Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - jak przejść suchą stopą?
Czas trwania: 1 dzień, 7 godzin
Data i miejsce: 
24.05.2018r. - Kraków rejestracja->>
PARTNER MERYTORYCZNY
Zagadnienia tematyczne:

1. Aktualny obraz stanu legislacji w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Pojęcia istotne z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Podstawowe zasady przetwarzania danych po rozpoczęciu obowiązywania RODO.
4. Wdrożenie nowych zasad – od czego rozpocząć i jak zdążyć przed 25 maja 2018 r.
5. Realizacja zasady rozliczalności – czyli jak dokumentować przestrzeganie obowiązków z RODO.
6. Podstawy prawne dla przetwarzania danych osobowych.
7. Uprawnienia podmiotów, których dane są przetwarzane.
8. Inspektor ochrony danych osobowych.
9. Monitoring wizyjny i przetwarzanie danych biometrycznych.
10. Ujawnianie danych (upoważnianie, powierzanie, udostępnianie i transfer do państw trzecich).
11. Naruszenie zasad ochrony danych, postępowanie i obowiązki w razie incydentów związanych z bezpieczeństwem danych.
12. Odpowiedzialność za naruszenia.


Szczegółowy program szkolenia:

1. Aktualny obraz stanu legislacji w zakresie ochrony danych osobowych:
obowiązujące przepisy krajowe: ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzenia,
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
skutki wejścia w życie RODO dla innych przepisów.

2. Pojęcia istotne z zakresu ochrony danych osobowych:
dane osobowe, przetwarzanie danych, zbiór danych,
administrator danych, podmiot przetwarzający, osoba trzecia,
upoważnienie, udostępnienie, powierzenie,
nowe definicje wynikające z RODO: dane biometryczne, profilowanie, pseudonimizacja.

3. Podstawowe zasady przetwarzania danych po rozpoczęciu obowiązywania RODO:
zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
ograniczenie celu i czasu przetwarzania,
minimalizacja danych,
prawidłowość i aktualizacja danych,
integralność i poufność,
rozliczalność.

4. Wdrożenie nowych zasad – od czego rozpocząć i jak zdążyć przed 25 maja 2018 r.:
audyt zakresu przetwarzania danych u administratora,
przygotowanie nowych procedur, dokumentów,
zmiany w systemach informatycznych,
zmiany w obowiązujących umowach,
zabezpieczenia,
spełnienie obowiązku informacyjnego,
przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych – kiedy konieczne, a kiedy wskazane.

5. Realizacja zasady rozliczalności – czyli jak dokumentować przestrzeganie obowiązków z RODO:
czy zachowują ważność dotychczasowe dokumenty: Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, upoważnienia, zgody,
czy i jakie procedury należy wprowadzić,
kiedy i jak prowadzić rejestr czynności przetwarzania.

6. Podstawy prawne dla przetwarzania danych osobowych
jakie są dopuszczalne podstawy przetwarzania danych,
czy zawsze potrzebna jest zgoda,
co robić ze zgodami już posiadanymi,
co jeżeli zmienia się cel przetwarzania lub zakres danych.

7. Uprawnienia podmiotów, których dane są przetwarzane:
prawo do otrzymania informacji o operacjach przetwarzania,
prawo do otrzymania kopii danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych,
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

8. Inspektor ochrony danych osobowych:
kiedy należy ustanowić inspektora ochrony danych osobowych
jakie inspektor ochrony danych osobowych ma obowiązki i uprawnienia,
kogo powołać na tą funkcję.

9. Monitoring wizyjny i przetwarzanie danych biometrycznych:
jakie uregulowania istniały do tej pory,
jak uregulować ten obszar w przypadku pracowników i innych osób.

10. Ujawnianie danych:
upoważnianie do przetwarzania danych osobowych,
powierzanie danych do przetwarzania,
udostępnianie danych,
transfer danych do państw trzecich.

11. Naruszenie zasad ochrony danych, postępowanie i obowiązki w razie
incydentów związanych z bezpieczeństwem danych:
co robić w razie incydentu,
kiedy należy poinformować organ nadzorczy,
kiedy i jak informować podmioty, których dane przetwarza administrator.

12. Odpowiedzialność za naruszenia:
za jakie naruszenia można spodziewać się kar,
jak wysokie mogą być kary i co wpływa na tą wysokość,
odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratora.

Koszt udziału w szkoleniu:*
- 590 PLN+VAT - przy zgłoszeniu udziału do 12.03.2018r.
- 790 PLN+VAT - przy zgłoszeniu udziału od 13.03.2018r.

*Szczegóły dostępne są w zakładce rejestracja 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: 


Uczestnikom zapewniamy:
- udział w szkoleniu i dyskusji
- kompletne materiały szkoleniowe oraz ustawę o ochronie danych osobowych, w tym materiały drukowane i prezentację
- certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
- konsultacje z prowadzącym
- przerwę kawową i lunch

altphocadownload view=file|id=280alt

PRELEGENCI

Michał Czuryło
- radca prawny, absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Columbus School of Law – Catholic University of America
- ponad 10 lat doświadczenia zdobytego w pracy w kancelariach prawnych oraz jako prawnik wewnętrzny, pracując na bieżąco w obszarze przetwarzania i ochrony danych osobowych, oraz ochrony innych informacji poufnych, w tym: przy realizacji audytów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jako pełnomocnik w toku postępowań prowadzonych przed GIODO, Prokuraturą, Policją – w zakresie naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, autor licznych opinii, pism i analiz prawnych oraz odpowiedzi na bieżące zapytania przedsiębiorców i ich pracowników z zakresu ochrony danych osobowych,
- aktualnie kieruje w ramach kancelarii Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. zespołem zajmującym się prawem własności intelektualnej, nowymi technologiami oraz ochroną danych osobowych,
- wykładowca, m.in. z zakresu ochrony danych osobowych, na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,
- prelegent podczas konferencji i szkoleń oraz autor publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Patryk Hatak
– aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim
- doświadczenie w pracy w kancelarii zdobyte przy obsłudze podmiotów gospodarczych z sektora IT, nowych technologii, przeprowadzaniu due dilligence, doradztwie z zakresu ochrony danych osobowych oraz bieżącej działalności gospodarczej,
- w kancelarii Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. członek zespołu zajmującego się prawem własności intelektualnej, nowymi technologiami oraz ochroną danych osobowych.

© 2018 PIRB All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki

Please publish modules in offcanvas position.