Szkolenie - Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - jak przejść suchą stopą?
Czas trwania: 1 dzień, 7 godzin
Data i miejsce: 23.05.2018r. - Wrocław rejestracja->>
PARTNER MERYTORYCZNY
RODO – rewolucja na Twoim pokładzie, przedsiębiorco!
Rozporządzenie unijne (RODO), które zrewolucjonizowało podejście do ochrony danych osobowych, weszło w życie w maju 2016 roku. Nowe prawo dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Co warto podkreślić? Od 25 maja 2018 roku będzie możliwość nakładania znaczących kar finansowych na przedsiębiorców za niedostosowanie się do aktualnych przepisów.
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO) wprowadza konieczność uwzględnienia zasad przetwarzania danych w każdym procesie biznesowym. Ustawodawca nałożył na przedsiębiorstwa konieczność wykonania analizy ryzyka, a także wymóg regularnego testowania bezpieczeństwa. Przedsiębiorca musi być w stanie samodzielnie wykazać, że jest zgodny z przepisami prawa, a zatem ciężar opracowania i wdrożenia adekwatnych procedur i środków bezpieczeństwa został w całości przeniesiony na przedsiębiorstwo.
Kary finansowe za niedostosowanie się do przepisów rozporządzenia mogą sięgać do 20.000.000,00 EUR lub do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu danego przedsiębiorstwa z roku poprzedniego, a więc nowe instytucje odpowiedzialne za kontrolę stosowania przepisów o ochronie danych osobowych zyskały potężne narzędzie do karania uczestników obrotu gospodarczego.
Dostosowanie przedsiębiorstwa do wymagań RODO to lepsze zabezpieczenie wszystkich danych będących w posiadaniu firmy i szansa na podniesienie poziomu zorganizowania całego przedsiębiorstwa. A lepiej zorganizowane przedsiębiorstwo to szansa na rozszerzenie działalności, zwiększenie przychodów i … spokojniejszy sen.

Zagadnienia tematyczne:
 1. Reforma prawa ochrony danych osobowych – cel reformy i najważniejsze zmiany
 2. Zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych
 3. Przedstawienie praw, które przysługują osobom fizycznym na mocy rozporządzenia
 4. Najważniejsze obowiązki administratora danych wynikające z RODO
 5. Inspektor ochrony danych (IOD) – nowa funkcja w organizacji
 6. Podstawowe informacje o kodeksach postępowania i certyfikacji
 7. Obowiązki związane z powierzeniem przetwarzania danych
 8. Dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie
 9. Nowy organ ochrony danych osobowych – informacje praktyczne
 10. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych oraz zasady nakładania kar pieniężnych

Szczegółowy program szkolenia:

I.Reforma prawa ochrony danych osobowych
 • Jak było i jak jest
 • Cel reformy
 • Najważniejsze zmiany
 • Zakres zastosowania przepisów RODO
II.Zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych
 • Zasady: legalności, celowości, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności
 • Podstawy przetwarzania danych (zgodność przetwarzania z prawem)
 • Przetwarzanie danych wrażliwych (szczególnych kategorii danych osobowych)
III.Prawa osób fizycznych
 • Prawo do bycia informowanym (obowiązek informacyjny)
 • Prawo dostępu
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do bycia zapomnianym
IV.Kluczowe obowiązki administratora danych
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Zasady privacy by design i privacy by default
 • Ocena skutków ochrony danych
 • Naruszenia ochrony danych osobowych i ich zgłaszanie organowi nadzorczemu
 • Obowiązek powołania IOD
V.Inspektor ochrony danych (IOD)
 • Status inspektora ochrony danych
 • IOD a ABI
 • Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych
 • Zadania inspektora ochrony danych
VI.Kodeksy postępowania i certyfikacja
 • Podstawowe informacje o kodeksach postępowania i certyfikacji
VII.Powierzenie przetwarzania danych
 • Czym jest powierzenie przetwarzania danych i kim jest procesor
 • Obowiązki związane z powierzeniem przetwarzania
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
VIII.Dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie
 • Dokumentacja obowiązkowa
 • Dokumentacja nieobowiązkowa
IX.Nowy organ ochrony danych osobowych
 • Zadania i uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Przykładowe sytuacje, w których administrator może mieć do czynienia z Urzędem
X.Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych
 • Odpowiedzialność cywilna i administracyjnch
 • Postępowania prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Zasady nakładania kar administracyjnych
XI.Podsumowanie


Koszt udziału w szkoleniu:*
- 590 PLN+VAT - przy zgłoszeniu udziału do 08.04.2018r.
- 790 PLN+VAT - przy zgłoszeniu udziału od 09.04.2018r.
*Szczegóły dostępne są w zakładce rejestracja

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

Uczestnikom zapewniamy:
- udział w szkoleniu i dyskusji
- kompletne materiały szkoleniowe oraz ustawę o ochronie danych osobowych, w tym materiały drukowane i prezentację
- certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
- konsultacje z prowadzącym
- przerwę kawową i lunch
PRELEGENT

Joanna Skrzypiec
– radca prawny w Kancelarii Prawnej CERTUS D. Bielski sp.k. oraz Compliance Officer wpisany na Krajową Listę PAiKW. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie nowych technologii oraz prawie ochrony danych osobowych, a obecnie wspiera klientów w przygotowaniach do RODO. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz w banku, gdzie odpowiedzialna była m.in. za zapewnianie zgodności w obszarze ochrony danych osobowych i tajemnicy bankowej oraz prowadzenie postępowań przed organem nadzorczym (GIODO). Prowadzi szkolenia poświęcone prawu ochrony danych osobowych. Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu compliance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Kancelaria Prawna CERTUS
Misją Kancelarii Prawnej CERTUS jest wspieranie człowieka w przekraczaniu własnych granic oraz umożliwienie jego inicjatywom biznesowym i osobistym wychodzenie poza wyznaczone ramy.
Naszą misję realizujemy poprzez zapewnianie klientom prawnego bezpieczeństwa rozwoju. Jesteśmy głosem doradczym, który wskazuje na nowe możliwości działania i dba o nieustanne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w prowadzonej działalności gospodarczej.
Kancelaria Prawna CERTUS świadczy kompleksowe usługi pomocy prawnej od ponad 16 lat. Wspólnikami Kancelarii są radca prawny Dariusz Bielski oraz radca prawny Daniel Sroka. Kilkunastoosobowa załoga Kancelarii to radcowie prawni, aplikanci radcowscy i adwokaccy, prawnicy oraz specjaliści z innych dziedzin, m.in. ekonomii, socjologii, filologii polskiej i administracji.
Przygotowaniem przedsiębiorstw do wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zajmuje się zespół doradztwa strategicznego, funkcjonujący w ramach Działu Obsługi Prawnej Spółek. Członkami zespołu są m.in. licencjonowani compliance oficerowie z doświadczeniem w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Przy realizacji większych zleceń, Kancelarię wspierają zewnętrzni specjaliści prawa ochrony danych osobowych, compliance oraz prawa IT. Dodatkowo, Kancelaria współpracuje ze znaczącą firmą informatyczną, która zapewnia audyty zgodności z RODO we wszystkich kwestiach związanych z infrastrukturą informatyczną.
Kancelaria Prawna CERTUS wykorzystuje nowoczesne narzędzia pracy, w tym systemy informatyczne dostarczane przez uznanych na rynku twórców programów dedykowanych obsłudze prawnej.
Kancelaria Prawna CERTUS posiada kilkuletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktualnie, prowadzi kilka projektów, których efektem ma być pełna zgodność przedsiębiorstw z RODO, jednak wszystkie te procesy są w trakcie realizacji.
© 2018 PIRB All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki

Please publish modules in offcanvas position.