26.09.2019 r.

Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny

Społeczeństwo na świecie, a tym samym również w Polsce coraz bardziej starzeje się. To niezwykle niepokojący trend, albowiem oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia aż w tak dużej skali. Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny w 2035 roku osoby starsze będą stanowiły aż dwadzieścia procent Polaków.
Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu. Mimo iż, do tej pory funkcjonowało wiele ośrodków spokojnej starości i domów pomocy to dopiero od niedawna powstają ośrodki wyspecjalizowane gwarantujące osobom starszym pełen komfort zamieszkania, leczenia i rodzinną atmosferę w doskonałych warunkach. Profile ośrodków bywają zróżnicowane od ośrodków całodobowych przez ośrodki rehabilitacji i pobytu dziennego.
Do wzmocnienia systemu usług opiekuńczych nas osobami starszymi niezbędna jest nowoczesna technologia. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań poprawi się jakość życia osób korzystających z usług opiekuńczych.

Zapraszamy do udziału w konferencji "Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny", która odbędzie się już 26 września 2019 w Warszawie.
Prelekcje poprowadzą m.in.:

 • Robert Pawliszko - Z-ca Dyrektora d/s integracji międzypokoleniowej,Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskie Centrum Seniora
  "Aktywizacja społeczna osób starszych na przykładzie działań Wrocławskiego Centrum Seniora"

 • Małgorzata Nawrot - Koordynator projektu, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawy

 • Marek Gabański - Prezes portalu i fundacji www.domyopieki.pl
  "Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki jako element wsparcia w wyborze odpowiedniej placówki dla seniora"
  (- system działania Centrum Doradztwa w Internecie
  - elementy kluczowe w polecaniu domów opieki przez fundację: zezwolenie Wojewody, podpisana z Centrum umowa, nienaganna opinia domu itp.
  - kryteria formularza zgłoszeniowego osób poszukujących domu opieki: rodzaje schorzeń, lokalizacja, granice cenowe itp.
  - jasny i przejrzysty sposób przesłania oferty dla rodzin poszukujących domu opieki: oferta drogą mailową, powiadomienie sms, dostęp do konta domów poleconych przez fundację oraz możliwość modyfikacji i zmian poleconych domów
  - aktywność właścicieli domów do korzystania z dostępu do swoich kont w portalu i Centrum Doradzwa jako niezbędny element sprawnego funkcjonowania Centrum i promocji domów.)

 • Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia MANKO
  "Ogólnopolska Karta Seniora - metoda aktywizacji w obszarze ekonomii i nowych mediów"
 
Tematyka konferencji:

1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami
 • systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
 • elektroniczna wymiana danych
 • e-usługi
 • e-zdrowie
 • technologie cyfrowe
 • rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
 • opaski monitorujące funkcje życiowe
 • czujniki upadku
 • sprzęt medyczny

2.Opieka nad seniorami w Polsce

 • dostępność opieki geriatrycznej
 • rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
 • ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
 • formy opieki nad osobami starszymi
 • rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
 • pomoc społeczna dla seniora
 • innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
 • rehabilitacja


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
 • właściciele i osoby zarządzające domami opieki
 • właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
 • personel medyczny


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER BRĄZOWY

schrack-seconet.jpg

PARTNERZY

Image

PRELEGENCI

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.