22.05.2018r.

Nowe wyzwania w administracji publicznej

Intensywny rozwój nowych technologii, Internetu i sieci telekomunikacyjnych wymusiło na administracji publicznej zmianę w sposobie komunikacji z obywatelem. E-usługi przestały być już strefą "science-fiction", a stały się codziennością każdego z nas. Dlatego z roku na rok przybywa urzędów w których można załatwić różne sprawy online. Wiąże się to jednak z inwestycjami w nowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść na przeciw potrzebom obywatela i ułatwią wymianę informacji między nim,a urzędem.
Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym spotkaniu przedstawicieli administracji publicznej z całej Polski podczas konferencji "Nowe wyzwania w administracji publicznej", która odbędzie się 22 maja 2018 roku w Warszawie.

Podczas konferencji odbędzie się specjalny wykład poświęcony Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, który poprowadzi Artur Piechocki - Radca Prawny, Założyciel kancelarii APLaw - "RODO w przeddzień bezpośredniego stosowania, uwagi praktyczne."
RODO wejdzie w życie na terytorium całej UE z dniem 25 maja 2018 r. Ze względu na swój charakter RODO będzie oddziaływać bezpośrednio na prawa i obowiązki zarówno osób, których dane dotyczą, jak również administratorów danych osobowych (ADO) i podmiotów przetwarzających.
Podczas wykładu prelegent odpowie na szereg pytań m.in.:
 • Jakie zmiany wprowadzi RODO w odniesieniu do różnych obszarów działalności przedsiębiorców będących administratorami danych?
 • Czy zgodnie z RODO w administracji publicznej nie trzeba będzie wydawać upoważnień do przetwarzania danych?
 • Jak RODO wpłynie na zmianę ustaw dot. administracji publicznej?
 • Co może regulować nowa ustawa dopełniająca?

Ponadto w programie:

- Paweł Jędrzejak - ekspert INFORLEX
"Szkolenie pracowników i codzienny dostęp do unikalnej wiedzy jako sposób na sprawne funkcjonowanie Urzędu w kontekście zmieniających się przepisów"

- dr hab. Katarzyna Śledziewska - dyrektor zarządzająca DELab UW i Weronika Przecherska - młodszy analityk DELab UW
"Smart – czyli jak? O praktyce wdrażania smart city z wykorzystaniem Big Data"
(Rozwój miast i big data to jedne z najważniejszych trendów nadchodzących dekad. To właśnie dzięki umiejętnej analizie danych i wykorzystaniu ich potencjału będzie można w przyszłości budować miasta bardziej inteligentne, czyli szybciej i skuteczniej odpowiadające na potrzeby mieszkańców. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane będzie równoznaczne z poprawą jakości komunikacji miejskiej, zapewnieniem bezpieczeństwa w szczególnie zagrożonych dzielnicach oraz skuteczniejszą ochroną środowiska naturalnego. W bardziej pesymistycznym scenariuszu – jak prognozują badacze amerykańskiego think-tanku Institute for the Future – może jednak oznaczać poszerzenie się obszarów wykluczenia społecznego, naruszenie prywatności mieszkańców czy marnotrawstwo publicznych pieniędzy. Aby tak się nie stało miasta będą musiały zbudować interdyscyplinarne zespoły, potrafiące wydobyć potencjał danych. Ich zadanie będzie miało nie tylko wymiar technologiczny, lecz również społeczny i ekonomiczny. Będzie wymagało zrozumienia potrzeb miejskich interesariuszy, budowania z nimi współpracy i szukania kompromisów. Tylko wówczas miasta będą mogły wdrażać strategię Smart City w inteligentny sposób.)

- dr Rafał Cieślak - Radca prawny, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
"Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju koncepcji smart-cities"

- Paweł Zalewski - koordynator certyfikatu ECDL EPP e-Urzędnik w Polskim Biurze ECDL
"Novum w certyfikacji EPP „e-Urzędnik” związane ze zmianami w prawie i nie tylko"
(Podczas prelekcji prelegent opowie co jest istotą certyfikatu, do kogo adresowany jest certyfikat, jakie nastąpiły zmiany w certyfikacji, jakie zmiany zostały zaplanowane w najbliższym czasie.)

- Michał Tabor - ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
"Bezpieczeństwo procesów biznesowych w oparciu o identyfikację elektorniczną i usługi zaufania"

- Marek Stępień - Account Manager, TP-Link Polska
"Centralnie zarządzana bezprzewodowa sieć WiFi – zastosowania, korzyści, koszty."


Tematyka konferencji:
 • Kluczowe obszary współpracy samorządów i rządu związane z procesami informatyzacji państwa
 • Praktyka wdrażania SMART CITY
 • Niezawodność infrastruktury informatycznej (serwery, routery, sieci teleinformatyczne)
 • Wykorzystanie potencjału sieci szerokopasmowych
 • Rola technologii cloud computing – realna szansa czy zagrożenie?
 • Własna serwerownia czy usługi data center?
 • Systemy informatyczne wykorzystywane w urzędzie (kadrowy, Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, CRM, CMS, magazynowy)
 • Workflow - automatyzacja procesów biznesowych
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Rozwiązania wspierające bezpieczeństwo IT instytucji
 • Biometria w administracji publicznej
 • Mobile w administracji publicznej
 • Systemy wspierające komunikację (infokioski, zintegrowana komunikacja, komunikacja bezprzewodowa, wirtualni doradcy na stronach internetowych, portale korporacyjne, telefonia VOIP, telekonferencje)
 • Administracja publiczna w kontekście programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • Wnioski z Projektu UEPA
 • Aspekty prawne

Grupa docelowa:

Przedstawiciele administracji publicznej, odpowiedzialni za:
 • teleinformatykę
 • planowanie i zakup infrastruktury
 • bezpieczeństwo IT, danych, informacji
 • komunikację i usprawnienie dostępu obywateli do informacji
 • zarządzanie dokumentacją
 • usprawnienie procesów
 • przetargi
 • kwestie finansowe i organizacyjne
 • zarządzanie kadrami

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PATRONI HONOROWI

PARTNER BRĄZOWY

PARTNER

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PRELEGENCI

Katarzyna Śledziewska - Dyrektor zarządzająca DELab UW
Artur Piechocki - Radca Prawny, Założyciel kancelarii APLaw
dr Rafał Cieślak  Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
Michał Tabor - ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
Marek Stępień - Account Manager, TP-Link Polska
Paweł Zalewski - koordynator certyfikatu ECDL EPP e-Urzędnik w Polskim Biurze ECDL
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki