27.09.2017r.

Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami

Społeczeństwo na świecie, a tym samym również w Polsce coraz bardziej starzeje się. To niezwykle niepokojący trend, albowiem oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia aż w tak dużej skali. Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny w 2035 roku osoby starsze będą stanowiły aż dwadzieścia procent Polaków.
Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu. Mimo iż, do tej pory funkcjonowało wiele ośrodków spokojnej starości i domów pomocy to dopiero od niedawna powstają ośrodki wyspecjalizowane gwarantujące osobom starszym pełen komfort zamieszkania, leczenia i rodzinną atmosferę w doskonałych warunkach. Profile ośrodków bywają zróżnicowane od ośrodków całodobowych przez ośrodki rehabilitacji i pobytu dziennego.
Do wzmocnienia systemu usług opiekuńczych nas osobami starszymi niezbędna jest nowoczesna technologia. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań poprawi się jakość życia osób korzystających z usług opiekuńczych.


Zapraszamy do udziału w konferencji "Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami", która odbędzie się już 27 września 2017 w Warszawie.

Prelekecje poprowadzą m.in.:


- prof. dr hab. med. Tomasz Kostka - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii
"Nowe technologie w obszarze opieki senioralnej"

- Monika Rosołowska - z-ca Kierownika, ds. Usług Opiekuńczych, Centrum Wsparcia Seniorów, MOPS Gdynia
"Gdyńskie doświadczenia - dobre praktyki" - innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się.
(Na podstawie doświadczeń, stworzenia przez gminę długofalowej polityki, która spowodowała realną zmianę sytuacji osób w podeszłym wieku, prelegentka przedstawi „obraz gdyńskiego seniora”. Efekt dialogu z gdyńskimi  seniorami zaowocował stworzeniem dwóch ofert , aktywizacyjnej i wspierająco opiekuńczej.
Przedstawione zostanie Gdyńskie Centrum Aktywności Seniora oraz  miejsce współtworzone przez mieszkańców dla mieszkańców czyli Laboratorium Innowacji Społecznych ( LIS ))


- dr n med. Przemysław Rzodkiewicz - Kierownik Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki
"Możliwości i ograniczenia zastosowania nowych technologii wśród osób starszych"
(Polscy seniorzy do tej pory niechętnie korzystają z nowych technologii. Na przykład smartfony według danych TNS Polska posiada zaledwie 1/4 seniorów, a połowa osób używa ich jedynie w zakresie podstawowych funkcji takich jak dzwonienie i wysyłanie SMS-ów. Celem prelekcji jest zidentyfikowanie barier związanych z pełniejszym wykorystaniem możliwości powszechnie dostępnych technologii oraz analiza skuteczności działań aktywizujacych seniorów.)

- dr hab. Marcin Grabowski - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
"Telekardiologia w opiece nad pacjentem starszym"

- Marek Gabański - Właściciel portalu www.domyopieki.pl i Informatora Ogólnopolskiego "Domy Opieki i Sanatoria
"Innowacja systemowa w opiece nad seniorami"

- Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawy
"E-Opieka – w kierunku zmian usług społecznych w Warszawie"

Tematyka konferencji:

1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami

 • systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
 • elektroniczna wymiana danych
 • e-usługi
 • e-zdrowie
 • technologie cyfrowe
 • rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
 • opaski monitorujące funkcje życiowe
 • czujniki upadku
 • sprzęt medyczny
2.Opieka nad seniorami w Polsce
 • dostępność opieki geriatrycznej
 • rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
 • ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
 • formy opieki nad osobami starszymi
 • rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
 • pomoc społeczna dla seniora
 • innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
 • rehabilitacja

Grupa docelowa:
 • przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
 • właściciele i osoby zarządzające domami opieki
 • właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
 • personel medyczny

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

I EDYCJA->>

PATRON HONOROWY

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PRELEGENCI

prof. dr hab. med. Tomasz Kostka - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii

Monika Rosołowska - z-ca Kierownika, ds. Usług Opiekuńczych, Centrum Wsparcia Seniorów, MOPS Gdynia

Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawa

dr n med. Przemysław Rzodkiewicz - Kierownik Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki

Dr hab. Marcin Grabowski - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Marek Gabański - Właściciel portalu www.domyopieki.pl i Informatora Ogólnopolskiego "Domy Opieki i Sanatoria