27.09.2018r.

Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami

Społeczeństwo na świecie, a tym samym również w Polsce coraz bardziej starzeje się. To niezwykle niepokojący trend, albowiem oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia aż w tak dużej skali. Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny w 2035 roku osoby starsze będą stanowiły aż dwadzieścia procent Polaków.
Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu. Mimo iż, do tej pory funkcjonowało wiele ośrodków spokojnej starości i domów pomocy to dopiero od niedawna powstają ośrodki wyspecjalizowane gwarantujące osobom starszym pełen komfort zamieszkania, leczenia i rodzinną atmosferę w doskonałych warunkach. Profile ośrodków bywają zróżnicowane od ośrodków całodobowych przez ośrodki rehabilitacji i pobytu dziennego.
Do wzmocnienia systemu usług opiekuńczych nas osobami starszymi niezbędna jest nowoczesna technologia. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań poprawi się jakość życia osób korzystających z usług opiekuńczych.

Zapraszamy do udziału w konferencji "Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami", która odbędzie się już 27 września 2018 w Warszawie.

W programie m.in.:
- Jolanta Gawrysiuk - dyrektor Domu Opieki, MEDI-system i Magda Michalska - menedżer ds. marketingu i PR w MEDI-system, członkini Zespołu Opieki i Opieki Długoterminowej KIGS
"Formy opieki nad osobami starszymi"

- Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu, NaszSenior.pl
"Sztuczna inteligencja zmienia oblicze opieki nad osobami niesamodzielnymi"
(Analiza zachowań osób niesamodzielnych w trybie ciągłym jest niemożliwa lub bardzo kosztowna. Automatyczne gromadzenie danych o zachowaniach, wynikach badań medycznych, pogodzie, porach roku, dniach tygodnia, sytuacji społecznej czy gospodarczej umożliwia przetwarzanie niewyobrażalnie dużych zbiorów informacji. Ocena danych przez specjalistów wymagałaby niemałych nakładów pracy. Tymczasem przy użyciu sztucznej inteligencji cały proces może trwać sekundy. Sytuacje krytyczne takie jak upadek, utrata przytomności, udar, zawał i inne wymagają jak najszybszego działania. Szybkość analizy, przekazanie alertu np. w formie SMS pozwala na dostarczenie pomocy w ciągu minut. Wprowadzenie systemów opartych o sztuczną inteligencję w otoczenie osób niesamodzielnych, szczególnie starszych, zwielokrotnia poczucie ich bezpieczeństwa a jednocześnie zdecydowanie ogranicza koszty usług opiekuńczych. Dzięki temu wzrasta poziom ich aktywności.)Tematyka konferencji:


1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami
 • systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
 • elektroniczna wymiana danych
 • e-usługi
 • e-zdrowie
 • technologie cyfrowe
 • rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
 • opaski monitorujące funkcje życiowe
 • czujniki upadku
 • sprzęt medyczny
2.Opieka nad seniorami w Polsce
 • dostępność opieki geriatrycznej
 • rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
 • ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
 • formy opieki nad osobami starszymi
 • rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
 • pomoc społeczna dla seniora
 • innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
 • rehabilitacja

Grupa docelowa:
 • przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
 • właściciele i osoby zarządzające domami opieki
 • właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
 • personel medyczny

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PATRONI HONOROWI

PARTNER BRĄZOWY

WYSTAWCY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PRELEGENCI

Jolanta Gawrysiuk - dyrektor Domu Opieki, MEDI-system
Magda Michalska - menedżer ds. marketingu i PR w MEDI-system
Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu, NaszSenior.pl
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki