27.09.2018r.

Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami

Społeczeństwo na świecie, a tym samym również w Polsce coraz bardziej starzeje się. To niezwykle niepokojący trend, albowiem oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia aż w tak dużej skali. Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny w 2035 roku osoby starsze będą stanowiły aż dwadzieścia procent Polaków.
Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu. Mimo iż, do tej pory funkcjonowało wiele ośrodków spokojnej starości i domów pomocy to dopiero od niedawna powstają ośrodki wyspecjalizowane gwarantujące osobom starszym pełen komfort zamieszkania, leczenia i rodzinną atmosferę w doskonałych warunkach. Profile ośrodków bywają zróżnicowane od ośrodków całodobowych przez ośrodki rehabilitacji i pobytu dziennego.
Do wzmocnienia systemu usług opiekuńczych nas osobami starszymi niezbędna jest nowoczesna technologia. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań poprawi się jakość życia osób korzystających z usług opiekuńczych.

Zapraszamy do udziału w konferencji "Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami", która odbędzie się już 27 września 2018 w Warszawie.

W programie:

- Warsztaty - Optymalizacja ucisku w profilaktyce i terapii odleżyn z użyciem ciśnieniowych materacy klinicznych połączona z praktyczną prezentacją zastosowania sprzętu do opieki nad chorym leżącym więcej->>

Prowadzący - mgr reh. ruch.Rafał Krutul - Właściciel marki REVITA

Ponadto:

- Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu, NaszSenior.pl
"Sztuczna inteligencja zmienia oblicze opieki nad osobami niesamodzielnymi"
(Analiza zachowań osób niesamodzielnych w trybie ciągłym jest niemożliwa lub bardzo kosztowna. Automatyczne gromadzenie danych o zachowaniach, wynikach badań medycznych, pogodzie, porach roku, dniach tygodnia, sytuacji społecznej czy gospodarczej umożliwia przetwarzanie niewyobrażalnie dużych zbiorów informacji. Ocena danych przez specjalistów wymagałaby niemałych nakładów pracy. Tymczasem przy użyciu sztucznej inteligencji cały proces może trwać sekundy. Sytuacje krytyczne takie jak upadek, utrata przytomności, udar, zawał i inne wymagają jak najszybszego działania. Szybkość analizy, przekazanie alertu np. w formie SMS pozwala na dostarczenie pomocy w ciągu minut. Wprowadzenie systemów opartych o sztuczną inteligencję w otoczenie osób niesamodzielnych, szczególnie starszych, zwielokrotnia poczucie ich bezpieczeństwa a jednocześnie zdecydowanie ogranicza koszty usług opiekuńczych. Dzięki temu wzrasta poziom ich aktywności.)

- Andrzej Bochacz – Ekspert, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej i Ryszard Olszanowski - Prezes, Izba Gospodarcza Medycyna Polska
"Ile kosztuje teleopieka? "
(Potrzeby społeczne w zakresie usług opiekuńczych są bardzo duże i z każdym rokiem będą wzrastały. W jakich warunkach możliwe i celowe jest świadczenie usług opiekuńczych w trybie zdalnym? Szeroka oferta urządzeń i usług do teleopieki zaspokoi najbardziej wymagające potrzeby. Metody optymalizacji funkcji i kosztów mogą prowadzić do uruchamiania tanich rozwiązań. Znaczenie misji społecznej opieki nad osobami niesamodzielnymi we wdrażaniu nowoczesnych technologii. Oferta rynkowa dopasuje się elastycznie do możliwości większości budżetów. Projektowanie planu wdrożenia teleopieki.)

- Waldemar Magnuszewski – Wiceprezes, Alreh Medical

- Szymon Jankowski – Dyrektor operacyjny kliniki przyjaznej seniorom Mediraj
"Telekonsultacje przy użyciu urządzeń zdalnej diagnostyki jako środek usprawniający opiekę nad seniorem i pacjentem."
(Obecny system opieki nad seniorem oraz pacjentem niezdiagnozowanym w Polsce jest niewydolny. Proces diagnostyki od momentu pierwszej wizyty do zdiagnozowania pacjenta przez zespół specjalistów jest tak rozciągnięty w czasie, że proces chorobowy postępuje szybciej niż planowanie i wdrożenie leczenia. Niewydolny system finansowania, brak lekarzy specjalistów, starzejące się społeczeństwo oraz brak kontroli procesu terapii sprawiają, że zamiast leczenia pacjenta i seniora mówimy o minimalizacji negatywnych skutków. Telekonsultacje medyczne umożliwiają kompleksową diagnostykę w ciągu jednego dnia wykorzystując mapę zapotrzebowania medycznego w połączeniu z mapą białych plam personelu medycznego. Wykorzystanie systemu telekonsultacji do triage pacjentów, weryfikacji stanu leczenia oraz redukcji kolejek do specjalistów gwarantuje sukces nie tylko w zakresie rozwiązań dla seniorów, ale także dla całego systemu opieki zdrowotnej.)


- Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawy
"Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami w Warszawie. I etap zmian."

- Franciszek Kuterba - Metalowiec sp. z o.o.
"Łóżka do opieki długoterminowej- sprzęt ułatwiający opiekę nad seniorami. Przegląd dostępnych łóżek na rynku"
(Przegląd łóżek do opieki długoterminowej z oferty firmy. Prezentacja łóżek do opieki długoterminowej z uwzględnieniem łóżek dla osób z zaburzeniami świadomości. Rozwiązania poprawiające komfort pacjenta oraz ułatwiające opiekę i pielęgnację osób starszych.)

- Wojciech Kacprzak - Prezes zarządu Stowarzyszenia Kreatywni 50+
"Włącznie seniorów do społeczeństwa cyfrowego w Warszawie."
(Podczas prelekcji prelegent poruszy następujące zagadnienia: Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus - krótka historia (wychodzenie od potrzeb użytkowników, łączenie potencjału- III sektor, urzędy, placówki naukowe, biznes); Technologia w dzisiejszym świecie- inkluzyjna, czy wyłączająca? (dostęp do kultury, zmiany językowe, zmiana modelu rodziny, tworzenie społeczności, rozwijanie zainteresowań, międzypokoleniowość); Kursy podstawowe z obsługi komputerów; Kursy zaawansowane z obsługi technologii; Projektowanie uniwersalne; Projektowanie partycypacyjne).)

- Lech Uliasz - Kierownik Działu Współpracy i Projektów Społecznych, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE"
"Dojrzałość dobrze zaprojektowana - jak powstało Centrum Aktywności Międzypokoleniowej NOWOLIPIE"
(Głównym celem Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” jest inicjowanie i wzmacnianie dialogu między różnymi pokoleniami warszawiaków. Centrum jest otwarte na wszelkie działania i inicjatywy współtworzone przez mieszkańców Warszawy, zarówno tych skupionych w organizacjach pozarządowych jak i działających indywidualnie. Koncepcja funkcjonowania Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" została wypracowana w ramach europejskiego projektu o nazwie „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się” za pomocą innowatorskiej metody service design.)

- Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia MANKO
"Ogólnopolska Karta Seniora - metoda zachęcająca seniorów do korzystania z nowoczesnych technologii służących komunikacji."


Tematyka konferencji:


1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami
 • systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
 • elektroniczna wymiana danych
 • e-usługi
 • e-zdrowie
 • technologie cyfrowe
 • rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
 • opaski monitorujące funkcje życiowe
 • czujniki upadku
 • sprzęt medyczny
2.Opieka nad seniorami w Polsce
 • dostępność opieki geriatrycznej
 • rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
 • ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
 • formy opieki nad osobami starszymi
 • rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
 • pomoc społeczna dla seniora
 • innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
 • rehabilitacja

Grupa docelowa:
 • przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
 • właściciele i osoby zarządzające domami opieki
 • właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
 • personel medyczny

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PATRONI HONOROWI

PARTNERZY

WYSTAWCY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PRELEGENCI

Lech Uliasz - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE"
Szymon Jankowski – Dyrektor operacyjny kliniki przyjaznej seniorom Mediraj
Wojciech Kacprzak - Prezes Stowarzyszenia Kreatywni 50+
Franciszek Kuterba - Metalowiec sp. z o.o.
Ryszard Olszanowski - Prezes zarządu, Izba Gospodarcza Medycyna Polska
mgr reh. ruch. Rafał Krutul - właściciel marki REVITA
Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia MANKO
Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu, NaszSenior.pl
Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawy
Waldemar Magnuszewski – Wiceprezes Alreh Medical
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki