05.12.2019

Outsoursing usług i kompetencji IT

Wraz z rozwojem informatyzacji w firmie rośnie zapotrzebowanie na usługi utrzymaniowe oraz bieżącą obsługę. Utrzymanie własnego działu IT często skorelowane jest z wysokimi kosztami. Z drugiej strony organizacje chcą mieć po stronie użytkownika proste IT, ponieważ często nie mają kompetencji oraz specjalistów do obsługi i utrzymania infrastruktury IT. Firmy gromadzą coraz więcej danych, które trzeba sprawnie i skutecznie przetwarzać. A to wywołuje temat bezpieczeństwa. Dziś jest wiele punktów styku infrastruktury ze światem zewnętrznym. Sprawdzone kiedyś zabezpieczenia już nie wystarczają. A więc potrzeba dziś bezpieczeństwa, i to wielowarstwowego.

Czy outsourcing infrastruktury IT jest w ogóle możliwy?
Z jakimi kosztami wiąże się outsourcing IT?

Dowiedz się więcej, weź udział w konferencji " Outsourcing usług i kompetencji IT", która odbędzie się 5 grudnia w Warszawie.

Zagadnienia tematyczne:

Outsourcing:
- aplikacji
- kadr IT
- usług
- infrastruktury IT
- usług w chmurze
- utrzymania i przetwarzania danych (data center)
- zapewnienia jakości
- BPO
- zarządzanie dokumentami i back office


Grupa docelowa:

- Osoby odpowiedzialne za infrastrukturę IT, kierowników, dyrektorów działów IT
- Osoby odpowiedzialne za strategię w firmie: redukcję kosztów i finanse
- Osoby odpowiedzialne za stronę prawną i finansową umów outsourcingowych

Z branż: telekomunikacyjnej, finansowej, przemysłowej , medycznej, szeroko pojętego sektora usług,


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI HONOROWI

PRELEGENCI

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.