PARTNERZY WYDARZENIA

PARTNER BRĄZOWY

eSesja to nowoczesny, kompleksowy system do zarządzania posiedzeniami Rad Wydziałów, Senatów oraz innych statutowych organów uczelni. Pozwala na proste i intuicyjne planowanie posiedzeń, elektroniczną dystrybucję materiałów na wszystkie urządzenia elektroniczne z dostępem do Internetu lub sieci wewnętrznej uczelni. Głosowania obsługiwane są za pomocą tabletów, smartfonów, laptopów i wszystkich innych urządzeń z dostępem do sieci. System wspomaga tworzenie protokołów z posiedzeń, może być zintegrowany z innymi systemami uczelnianymi. eSesja obecna jest na Politechnice Łódzkiej, gdzie z powodzeniem obsługuje posiedzenia Rady Wydziału WEEIA, a także Senat Uczelni. Działa też na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, gdzie została częściowo zintegrowania z bazą danych uczelni.

PARTNER BRĄZOWY

Euroimpex SA. jest producentem oprogramowania chmurowego dla edukacji i szkolnictwa wyższego - Documaster Campus, z którego w Polsce korzysta już ponad 160 tys. użytkowników. Documaster Campus umożliwia korzystanie z cyfrowych wersji: e-skryptów, e-booków, encyklopedii, multimedialnych materiałów naukowych, a także materiałów własnych studentów i wykładowców. Pozwala na odtwarzanie zasobów w wersji cyfrowej na komputerach, monitorach interaktywnych oraz projektorach, a także ich wydrukowanie w zintegrowanym z oprogramowaniem samoobsługowym punkcie drukowania, kopiowania i skanowania. Użytkownicy mogą dodawać własne pliki, komunikować się wewnątrz systemu (za pomocą komunikatora i Skype) oraz korzystać z nowoczesnych metod kształcenia. Umożliwia prowadzenie zajęć zdalnych, pracę w grupach oraz studia online. Ułatwia dostęp do materiałów naukowych również uczniom niepełnosprawnym.
Euroimpex SA jest obecna na rynku od 30 lat. Jest Partnerem Edukacyjnym Microsoft oraz Partnerem Technologicznym Epson, Ricoh, Sharp, Toshiba, Nashuatec i Acer.

PARTNER

Assets Ninja to program do inwentaryzacji środków trwałych AssetsNinja to kompletne rozwiązanie EAM (Enterprise Assets Management), które daje możliwość prowadzenia ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji, wypożyczania, serwisowania, magazynowania i rozliczania z wykorzystania nieruchomości, maszyn, samochodów, sprzętu IT oraz wyposażenia.

PATRONAT

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajmuje się sprawami studentów, uczelni i naukowców. Prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN. Odpowiada za sprawy środowiska akademickiego – studentów, doktorantów i naukowców. Dba o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Poprzez programy i inicjatywy wspieramy naukowców w dążeniu do doskonałości naukowej, rozwoju karier i prowadzenia nowatorskich badań. Realizacja tych zamierzeń to także cel Konstytucji dla Nauki – reformy powstałej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim.

PATRONAT HONOROWY

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom" jest dobrowolnie współpracującą siecią osób zaangażowanych zawodowo w tworzenie dobrego wizerunku oraz informowanie o działalności edukacyjnej i naukowej uczelni polskich. Głównym zadaniem członków Stowarzyszenia jest uczynienie wyższych uczelni w Polsce podmiotami otwartymi na komunikację. Staje się to wyzwaniem coraz poważniejszym w obliczu integrującej się Europy.

PATRONAT MEDIALNY
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki