PARTNERZY


 

Image

PARTNER

Airly sp. z o.o. jest polską firmą, która działa na rynku od 2016 roku. Celem jej działalności jest zwiększenie świadomości na temat jakości powietrza, a przez to skuteczny wkład w rozwiązanie problemu zanieczyszczeń i poprawę jakości życia. Airly tworzy najbardziej innowacyjne i skuteczne narzędzia służące do pomiaru jakości powietrza. W ciągu kilku lat, organizacja podjęła współpracę z ponad 300 samorządami oraz wieloma firmami dzięki czemu zbudowała największą sieć monitorującą jakość powietrza w Polsce. System Monitorowania Jakości Powietrza składa się z sieci czujników, platformy internetowej, aplikacji mobilnej dostępnej na systemy Android i iOS, panelu analitycznego klienta oraz innowacyjnej prognozy zanieczyszczeń powietrza, która przewiduje zanieczyszczenie na 24h z 96% dokładnością. Łącznie od początku działalności firmy zainstalowanych zostało ponad 3000 sensorów, a z innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez Airly korzystają setki tysięcy osób z 30 krajów na całym świecie.

Image

PARTNER

Firma MAN Truck & Bus Polska jest obecna na polskim rynku od ponad 26 lat. Poza sprzedażą pojazdów ciężarowych oraz autobusów marki MAN i Neoplan, oferuje również obsługę posprzedażną – naprawy, przeglądy, sprzedaż oryginalnych części zamiennych, a także kontrakty serwisowe, usługę assistance Mobile 24, system zarządzania flotą jak również, w ramach oferty Akademii MAN, szkolenia techniczne dla mechaników oraz trening jazdy ekonomicznej MAN ProfiDrive® dla kierowców.
MAN Truck & Bus Polska działa na terenie całego kraju. Siedziba główna firmy znajduje się w Wolicy koło Warszawy, gdzie zlokalizowany jest jeden z 7 głównych oddziałów, tzw. Truck & Bus Center. Pozostałe mieszczą się w: Małopolu koło Radzymina, Sadach koło Poznania, Czeladzi, Gdańsku, Nowej Wsi Wrocławskiej oraz w Modlnicy koło Krakowa. Sieć serwisowa to 7 własnych i 23 serwisy partnerskie.W Polsce zlokalizowane są jeszcze 3 inne spółki należące do MAN Truck & Bus AG. MAN Bus od ponad 20 lat zajmuje się produkcją niskopodłogowych autobusów miejskich MAN Lion’s City z napędem konwencjonalnym, hybrydowym oraz na gaz ziemny. Zakład zlokalizowany w Starachowicach to Centrum Kompetencyjne Produkcji Niskopodłogowych Autobusów Miejskich.

Image

PARTNER

Cybercom zajmuje się doradztwem technologicznym. Świadczy kompleksowe usługi rozwoju oprogramowania od projektowania, po realizację, wdrożenie i utrzymanie. Dzięki połączeniu wiedzy biznesowej, zaangażowaniu w obszar sustainability oraz znajomości ponad 20 technologii tworzą dla klientów innowacyjne i zrównoważone rozwiązania, dzięki którym zyskują oni przewagę rynkową.
W Polsce Cybercom obecny jest od 1997 roku. W biurach mieszczących się w trzech polskich miastach – Łodzi, Warszawie oraz Bydgoszczy – zatrudniamy przeszło 300 pracowników, z czego 250 to eksperci technologiczni.​ Firma działa na rynkach w Szwecji, Finlandii, Polsce i Danii, mamy doświadczenie w dostarczaniu projektów również na inne rynki – do tej pory prowadziliśmy projekty w 21 krajach.

Image

PARTNER

HaCon – A Siemens Company

HaCon provides cutting-edge software solutions for public transportation, mobility and logistics. Our three business units, HAFAS, TPS and Consulting, provide more than 400 highly qualified specialists and 35 years of experience for your success. Since 2017, HaCon has been a member of the Siemens family. From trip planning to mobile ticketing and fleet management; our HAFAS product suite covers all aspects of Intelligent Transportation Systems and creates the ultimate end user experience. Each day our apps and web-based solutions receive over 100 million requests from passengers who rely on HAFAS to empower their mobility choices; this is why our software is considered the highest industry standard for trip planning throughout the world and prompted the Massachusetts Institute of Technology (MIT) to honor HaCon as one of the “50 Smartest Companies” worldwide.
HaCon’s TPS solutions for train planning and capacity management enable network providers and operators to make the most of their infrastructure. For more specialized projects, our consulting team empowers our clients to manage complexity with ease and offers customer-specific solutions for rail freight and combined transport. Headquartered in Hannover, Germany, HaCon also holds offices in Berlin, Paris, and London.

PATRONAT HONOROWY


 

Image

Ministerstwo Rozwoju objęło wytdarzenie Patronatem Honorowym. Ministerstwo Rozwoju jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Rozwoju w zakresie działów administracji rządowej – gospodarka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także turystyka. Funkcję Ministra Rozwoju sprawuje Jadwiga Emilewicz.

Image

Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski objął wydarzenie Patronatem Honorowym. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ma osobowość prawną, posiada także zdolność prawną i zdolność sądową, może więc występować w procesach cywilnych jako strona. By samorząd województwa mógł samodzielnie wykonywać swoje zadania i korzystać ze swoich praw został wyposażony w osobowość prawną oraz organy, którymi są sejmik województwa oraz zarząd województwa. Do zadań samorządu należą sprawy z zakresu m.in: modernizacji terenów wiejskich i ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej; zagospodarowania przestrzennego; transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Image

Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski objął wydarzenie Patronatem Honorowym. Marszałek został wybrany przez sejmik bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Zarząd jest organem kolegialnym, swoje zadania pełni między innymi poprzez podejmowanie uchwał. Jest uprawniony do wykonywania zadań samorządu, które nie zostały zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd województwa swoje zadania wykonuje przy pomocy urzędu marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Image

Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski objął wydarzenie Patronatem Honorowym. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego od chwili powołania tj. od 1 stycznia 1999 r. podejmuje szereg inicjatyw, przekraczających kanony powszechnie obowiązujące w polskiej administracji publicznej. U źródeł innowacyjnego podejścia do zarządzania leżą założenia skutecznego, efektywnego i przyjaznego działania. Są one wpisane w fundamentalną deklarację instytucji – misję: "Sprawny i skuteczny urząd regionalnej administracji publicznej realizujący z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju Małopolski". Wizja przyjaznej, pro-obywatelskiej administracji jest realizowana w bieżącej działalności urzędu, a w tym przypadku, poprzez honorowy patronat Marszałka Województwa Małopolskiego.

Image

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz objął wydarzenie Patronatem Honorowym. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków, powołany do realizacji kompetencji Zarządu, w tym w szczególności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Siedzibą Urzędu jest miasto Szczecin. Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski i obejmuje swym zasięgiem 114 gmin i 21 powiatów, w tym 3 grodzkie (miasta na prawach powiatu) i 18 ziemskich i jest piątym co do wielkości regionem Polski.

Image

Marszałek Województwa Podlaskiego, Artur Kosicki objął wydarzenie patronatem honorowym. Województwo podlaskie to jednostka podziału administracyjnego Polski i jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Siedzibą władz województwa jest Białystok. Na dzień 30 czerwca 2016 województwo miało 1,2 mln mieszkańców. Obejmuje obszar 20 187,02 km².

Image

Związek Powiatów Polskich objął wydarzenie Patronatem Honorowym. ZPP jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Image

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją obywatelską niezależną od partii politycznyci, funkcjonującą od 2004r. Misją INSPRO jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich. Mówią, że marzy im się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy im się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy im się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia.

Image

Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu (SET) to organizacja zrzeszająca czołowych polskich ekspertów – praktyków zajmujących się od wielu lat problematyką infrastruktury i transportu. Swoją działalność koncentrują na m.in.:
- prowadzeniu i promowaniu wyników badań ilościowych nad ekonomiką transportu ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla kolei;
- wspieraniu przedsiębiorców, organizatorów transportu oraz użytkowników korzystających z transportu, w realizacji misji przyjaznego i ekonomicznego transportu osób i rzeczy;
- kreowaniu pozytywnych zmian w transporcie;
- uczestnictwie oraz organizacji konferencji i paneli dyskusyjnych na temat rozwoju polskiego transportu i infrastruktury.
Prezesem Zarządu Stworzyszenia Ekonomiki Transportu jest Paweł Rydzyński.

PATRONI MEDIALNI


 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.