PARTNERZY


 

Image

PARTNER
GS1 - międzynarodowa organizacja non-profit, działająca w 150 krajach, której celem optymalizacja łańcucha dostaw. W sektorze ochrony zdrowia misją GS1 jest jego rozwój oraz wdrażanie globalnych standardów w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta i wydajności łańcucha dostaw. Zastosowanie kodów kreskowych GS1 w szpitalach przyczynia się do racjonalizacji zarządzania przepływem leków. Wpływa na obniżenie kosztów pracy, poprawę bezpieczeństwa pacjenta i komfort pracy personelu medycznego. Zapewnia oszczędność czasu, zmniejszenie błędów poprzez wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych do sytemu. Usprawnia procesy przyjmowania sprzętu i leków, szybką identyfikację i inwentaryzację.

Image

WYSTAWCA

SCHILLER AG to szwajcarski producent aparatury medycznej z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, systemów ratownictwa medycznego, spirometrii i pulmonologii, rehabilitacji kardiologicznej, monitorowania pacjenta i rozwiązań informatycznych z obszaru zarządzania badaniami. Od ponad czterdziestu lat oferuje sprzęt uznanej jakości, proponując innowacyjne rozwiązania i wprowadzając najnowsze oprogramowanie zarówno dla klinik i przychodni, jak i gabinetów prywatnych. W Polsce reprezentowana jest przez spółkę Schiller Poland, która odpowiada zarówno za sprzedaż aparatury medycznej jak i opiekę serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Najmłodszą i prężnie rozwijająca się dziedziną jest aparatura z zakresu ratownictwa medycznego w wydaniu profesjonalnym, przeznaczonym dla specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej i medycyny katastrof, i w wydaniu popularnym w postaci defibrylatorów AED różnej konstrukcji i przeznaczenia. Z sukcesem wprowadziliśmy na rynek nowoczesny aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej o nazwie Easy Pulse, łączący dążenie do wysokiej efektywności czynności ratowniczych i bezpieczeństwa pacjenta z dbaniem o komfort i wygodę pracy ratowników. Nasze aparaty, spełniając wyśrubowane normy techniczne dla aparatury medycznej, oferują Użytkownikom ergonomiczne i lekkie rozwiązania, czyniąc standardem myślenie o wszystkich obszarach zastosowań oferowanych urządzeń.

PATRONAT HONOROWY


 

Image

Pracodawcy Medycyny Prywatnej to organizacja zrzeszająca prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego. Pracodawcy Medycyny Prywatnej biorą czynny udział w procesie legislacji, podkreślając znaczenie i rolę prywatnego sektora w ochronie zdrowia i stojąc na straży równego dostępu do finansowania publicznego oraz równego traktowania prywatnych i publicznych podmiotów. Przedstawiciele Pracodawców MP uczestniczą w pracach Trójstronnego Zespołu ds. Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia, Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP oraz kluczowych dla legislacji zespołów konsultacyjnych.

Image

Izba Gospodarcza Medycyna Polska zrzesza podmioty gospodarcze - osoby prawne prowadzące działalność w sferze wytwórczej, handlowej i usługowej związanej z ochroną zdrowia. Ze względu na konieczność oparcia działalności własnych zakładów opieki zdrowotnej na rachunku ekonomicznym członkowie Izby dostrzegają wady przyjętych i proponowanych rozwiązań ustawowych oraz wynikające z tego zagrożenia dla systemu ochrony zdrowia, a w konsekwencji dla równowagi budżetu państwa.

PATRONI MEDIALNI


 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.