PARTNERZY WYDARZENIA

PARTNER

ASD Consulting jest firmą z branży doradztwa operacyjnego, która od początku swojej działalności łączy podejście procesowe (Lean Management, Gemba Makes The Profit, Six Sigma, MTM) z zaawansowaną analizą danych (Data Mining, Algorytmy Sztucznej Inteligencji),w celu optymalizacji produkcji i logistyki. Obecne trendy w zarządzaniu – silny rozwój koncepcji Industry 4.0 – pokazują, że przyjęta przez nas droga do optymalizacji procesów była słuszna.

PATRONAT HONOROWY

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki jest organizacją samorządową założoną 12 grudnia 1991 r. Izba zrzesza ponad 80 firm członkowskich i budzi coraz większe uznanie w środowisku przemysłu elektrotechnicznego. PIGE reprezentuje polski przemysł elektrotechniczny, który składa się zarówno z małych jak i wielkich przedsiębiorstw i należy do gałęzi polskiej gospodarki. Do głównych zadań PIGE należy pomoc i promocja branży elektrotechnicznej.

Warszawska Izba Gospodarcza od 1990 roku buduje w regionie silny samorząd gospodarczy, w celu godnego reprezentowania interesów zrzeszonych przedsiębiorców. Wspiera zrzeszone firmy w ich dążeniach do wzrostu konkurencyjności na rynku globalnym. Podstawowe kierunki działalności Izby to: rozwój przedsiębiorstw w zakresie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności, integracja Członków Izby, wzmocnienie roli samorządu gospodarczego, współpraca międzynarodowa przedsiębiorstw, promowanie postaw przedsiębiorczych młodych ludzi i rozwoju młodych przedsiębiorców, propagowanie zasad społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie.

PATRONAT MEDIALNY
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki