PARTNERZY WYDARZENIA

Szczegóły już wkrótce

PATRONAT HONOROWY

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO zostało założone przez twórców i producentów oprogramowania w roku 1992. PRO jest obecnie jedyną organizacją w Polsce, która uzyskała zezwolenie Ministerstwa Kultury i Sztuki (DP/041/Z/2/95) na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do programów komputerowych, do wglądu w zakładce Dokumenty. Poza ochroną praw autorskich Stowarzyszenie PRO działa na rzecz zapewnienia właściwych prawnych warunków funkcjonowania firm informatycznych, prowadzi badania polskiego rynku oprogramowania i stanowi forum integracji środowisk twórców, producentów i sprzedawców oprogramowania. Stowarzyszenie PRO jest organizacją Non Profit.

Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK to ogólnopolska organizacja non-profit zrzeszająca członków zarządów, menedżerów ryzyka, Chief Risk Officer’ów, czyli menedżerów, ekspertów, którzy w swojej praktyce zarządzania bezpośrednio, świadomie i jednoznacznie odwołują się do ryzyka, terminologii, narzędzi i działań inspirowanych dobrymi praktykami zarządzania ryzykiem, wychodzące poza swój obszar specjalizacji i całościowo spoglądające na ryzyka biznesowe realizacji celów organizacji. To osoby odpowiedzialne za zintegrowane zarządzanie ryzykami poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa (np. strategia, sprzedaż, marketing, finanse, IT, operacje, ubezpieczenia, zakupy, kadry) w celu uzyskania całościowego spojrzenia (ang. “big picture”) na ryzyko biznesowe działalności firmy.

PATRONAT MEDIALNY