PARTNERZY WYDARZENIA

Winda Warszawa oferuje szeroki asortyment dźwigów o wysokich parametrach technicznych i różnorodnych standardach wykonania. W oparciu o oryginalne projekty naszych inżynierów wytwarzamy we własnym zakresie wszystkie najważniejsze zespoły dźwigowe - kompletne kabiny oraz aparatury sterowe. Obecnie nasz potencjał produkcyjny przekracza 500 dźwigów rocznie i jest systematycznie zwiększany.
Dysponujemy powierzchnią ok. 5 tys. m2, na której zlokalizowane są hale produkcyjne, pomieszczenia biurowe i warsztatowe. Kluczowe podzespoły, zanim zostaną zamontowane na obiektach, są uprzednio sprawdzane na wieżach prób i profesjonalnych stanowiskach testowych. Ponadto posiadamy wykwalifikowaną i dobrze zorganizowaną kadrę ponad 60-ciu zatrudnionych konserwatorów, w tym 40-tu z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego.
Głównymi zleceniodawcami spółki są klienci indywidualni (Wspólnoty Mieszkaniowe) i korporacyjni oraz instytucjonalni (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Instytucje Publiczne i Przedsiębiorstwa Budowlane). Dotychczas zmodernizowaliśmy i zainstalowaliśmy w nowym budownictwie ponad 2000 wind. Realizujemy projekty w dowolnych szybach dźwigowych wykonanych zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonujemy kabiny o dowolnym kształcie i wystroju z uwzględnieniem indywidualnych wymagań inwestorów.

BELIMO Siłowniki S.A. to szwajcarska firma produkująca siłowniki do przepustnic powietrza, zawory regulacyjne i odcinające z siłownikami a także czujniki stosowane w wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwie. Ciągłe badania i rozwój konstrukcji zapewniają, że produkty BELIMO uważane są na rynku za wiodące pod względem rozwiązań technicznych, a także stosunku jakości do ceny. Gwarancja na wyroby BELIMO wynosi 5 lat.

PATRONAT HONOROWY

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie prowadzi działania kształtujące wizerunk zarządcy nieruchomości, członka PSZN, jako kompetentnego specjalisty działającego na rzecz właścicieli nieruchomości z najwyższą starannością, według najlepszej wiedzy i zgodnie z Kodeksem Etyki.

Mazowieckie Stowarzyszenie Gospodarki Nieruchomościami "SPECJAL" powstało z inicjatywy różnych grup zawodowych związanych z gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska oraz polityką energetyczną. Ideą przewodnią Stowarzyszenia jest skupienie w jednym miejscu wszystkich grup zawodowych związanych z gospodarką nieruchomościami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników ekonomicznych, energetycznych i w dziedzinie ochrony środowiska.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, mającą na celu wspieranie sektora budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Naszym dążeniem jest rozwijanie procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami jest największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Podstawowym zadaniem Izby jest podejmowanie wszelkich możliwych działań na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych związanych z zarządzaniem nieruchomościami, których celem jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej, kształtowanie Państwa przyjaznego przedsiębiorcom i ochrona podstawowych praw i wolności przedsiębiorców.

IFMA to prestiżowa organizacja o zasięgu globalnym. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska profesjonalistów  z  dziedziny  Facility Managenentu, tworzenia  atmosfery  zaufania  i  szacunku  do  zawodów  Facility  Managera  i  Property Managera oraz wypracowanie profesjonalnych standardów w zakresie Facility Managenent w Polsce. Członkostwo w IFMA to szansa i możliwość osiągnięcia doskonałości w zarządzaniu nieruchomościami poprzez korzystanie ze standardów i dobrych praktyk tworzonych przez organizację, a także wymianę doświadczeń pomiędzy jej członkami.

PATRONAT MEDIALNY
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki