PARTNERZY WYDARZENIA

Szczegóły już wkrótce

PATRONAT HONOROWY

PIGE jest organizacją samorządową założoną 12 grudnia 1991 r. i zarejestrowaną w Sądzie w sierpniu 1992 r.
Działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195) oraz statutu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków Izby. PIGE reprezentuje polski przemysł elektrotechniczny, który składa się zarówno z wielkich jak i małych i średnich przedsiębiorstw i należy do najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Izba zrzesza już ponad 80 firm członkowskich i budzi coraz większe uznanie za podejmowane działania w środowisku przemysłu elektrotechnicznego. Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych. Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w 1988 r. PIPC jest członkiem szeregu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w tym – jako jedyna polska organizacja – jest członkiem rzeczywistym Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC – ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym. Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest realizatorem wielu projektów wewnętrznych takich jak Program „Bezpieczna Chemia”, „ChemHR” czy też „Energia dla Chemii”. PIPC realizuje również projekty finansowane z budżetu UE takie jak: „ChemMultimodal”. Ponadto, PIPC jest organizacją nadzorującą realizację Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz organizatorem Kongresu „Polska Chemia” czy Kampanii „Polska Chemia”.

PATRONAT MEDIALNY