PRELEGENCI

dr Anna Gawrońska - GS1 Polska 

Wieloletni doradca w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia. Uczestniczy w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia. Doktor nauk ekonomicznych.

dr n. biol. Aneta Klimberg - Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego – Oddziału Analityki Medycznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adiunkt w Zakładzie Higieny Katedry Medycyny Społecznej UM w Poznaniu. Obroniła w 2001 r. rozprawę doktorską poświęconą problemom higieny i epidemiologii w odniesieniu do analityków medycznych. Specjalista I° w zakresie higieny i epidemiologi oraz II° w dziedzinie zdrowia publicznego.  Organiatorka ponad 20 konferencji, sympozjów międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych. Zaangażowana w działalność Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego (PTH), gdzie przez 2 kadencje pełniła funkcję v-ce przewodniczącej i sekretarza, w kolejnej była skarbnikiem, a obecnie jest członkiem Zarządu Oddziału. Przez dwie kadencje była członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTH, a od maja 2010 r. przez kolejne dwie kadencje była skarbnikiem ZG PTH. Obecnie została wybrana jako pierwsza kobieta w 120-letniej historii Towarzystwa na Prezesa PTH na kadencję 2018-2022. Sekretarz Redakcji dwóch kwartalników PTH: „Problemy Higieny i Epidemiologi” oraz „Hygeia – Public Health”. Współtwórca platformy redakcyjnej. Promotor ponad 60 ukończonych prac magisterskich i licencjackich. Współautor 3 podręczników z zakresu higieny i epidemiologii. Autor ponad 160 publikacji naukowych z szansą ukończenia rozprawy habilitacyjnej w najbliższych latach.  Odznaczona Złotą Odznaką Honorową PTH, Odznaką Honorową ‘Za zasługi dla ochrony zdrowia’ i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego

Autor ponad 700 publikacji z dziedziny higieny, epidemiologii i zdrowia publicznego oraz funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, higieny szpitalnej, zakażeń szpitalnych, jakości opieki medycznej, edukacji zdrowotnej, uzależnień i możliwości przeciwdziałania w tym obszarze, chorób zawodowych, wypadków przy pracy. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, odznaczenia Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Członkostwo towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego.

Paweł Kaźmierczyk - Prawnik, Kancelaria DZP

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z komunikacją i obiegiem informacji w systemie ochrony zdrowia. Przygotowuje opinie i raporty regulacyjne, opracowuje materiały prasowe związane z zagadnieniami prawnymi. Jako prawnik i specjalista ds. public relations zdobywał doświadczenie w organizacjach pozarządowych działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz kształtowania regulacji prawnych przyjaznych dla obywateli i biznesu. Posiada ponadto doświadczenie w pracy w podmiotach publicznych oraz w mediach. Paweł ukończył z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz public relations i marketing medialny na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dobrawa Biadun - radca prawny, ekspertka Konferederacji Lewiatan

Dr nauk prawnych, radca prawny, legislator, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej. Pracowała w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia. Współpracowała z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie zgodności powiadomień o żywności z prawem. Odpowiada za zagadnienia związane z ochroną zdrowia i prawem medycznym. Jest członkinią Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego w Konfederacji Lewiatan. Od 2012 r. jest członkiem Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi.

mec. Marcel Góra - Radca prawny, Kancelaria APLaw

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik szkoleń z zakresu prawa nowych technologii oraz prawa własności intelektualnej. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską obejmującą zagadnienia związane z prawem europejskim. Ponadto specjalizuje się w prawie medycznym, farmaceutycznym, ochrony danych osobowych i prywatności. Autor wielu publikacji i wystąpień naukowych.Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach krakowskich oraz w zespole prawników spółki energetycznej notowanej na GPW – jednej z największych grup kapitałowych w Polsce. Zajmował się obsługą korporacyjną spółek kapitałowych, uczestniczył w licznych badaniach due diligence, był członkiem zespołu przygotowującego transakcje M&A. Uczestniczył także w projektach związanych ściśle z prawem własności intelektualnej. Posiada doświadczenie z zakresu rejestracji patentów oraz znaków towarowych w Polsce i za granicą, m.in. przed United States Patent and Trademark Office oraz World Intellectual Property Organization. Jego doświadczenie obejmuje także prawo cywilne i reprezentację w procesach sądowych.

Czesław Orda - Business Development Manager,DOCU-PARTNER Sp. z o.o.

absolwent Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Wieloletnie doświadczenie zdobywał w polskich i zagranicznych firmach. Specjalista w zakresie innowacyjnych rozwiązań IT w szczególności rozwiązań pod branżę medyczną. W firmie Docu-Partner Sp. z o.o. pełni funkcję Business Development Managera. Odpowiada za rozwój nowych produktów, koordynowanie projektów oraz kontakt z producentami, partnerami oraz klientami końcowymi. Jest autorem pierwszego w Polsce systemu skanowania z urządzeń wielofunkcyjnych bepośrednio do systemów medycznych. Wieloletnie doświadczenie w systemach wydruku, skanowania i przetwarzania danych.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki