PRELEGENCI

mgr inż. Agnieszka Sopel - Katedra i Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Zarządu Instytutu Inżynierii Klinicznej

Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jako ekspert realizowała zadania dla Ministerstwa Zdrowia, wdrażała nowoczesne technologie do Szpitala Prezydenta Białorusi. Autorka licznych publikacji w tym m.in. dla Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego. Obecnie jako praktyk - inżynier kliniczny współpracuje z licznymi jednostkami ochrony zdrowia w zakresie doradztwa związanego z technologią medyczną, inżynierią kliniczną oraz zgodności projektów z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniami Ministra Zdrowia. Bierze udział w realizacjach inwestycji szpitalnych tworząc pełne specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Realizowała zlecenia przy Centrach Symulacji Medycznej jako ekspert ds. sprzętu medycznego dla Ministerstwa Zdrowia.

dr Dobrawa Biadun - radca prawny, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej

Pracowała w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia. Współpracowała z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie zgodności powiadomień o żywności z prawem. Odpowiada za zagadnienia związane z ochroną zdrowia i prawem medycznym. Jest członkinią Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego w Konfederacji Lewiatan. Od 2012 r. jest członkiem Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi.

dr Anna Gawrońska - GS1 Polska

Wieloletni doradca w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia. Uczestniczy w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia. Doktor nauk ekonomicznych.

Roman Radomski - Prezes, Polskie Stowarzyszenie HL7

Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, które na mocy umowy afiliacyjnej jest oficjalną organizacją krajową HL7 International, globalnej organizacji opracowującej standardy interoperacyjności danych medycznych i sposobów ich wymiany pomiędzy systemami IT. Konsultant w zakresie przetwarzania danych medycznych oraz zastosowań IT w ochronie zdrowia, specjalizuje się w praktycznym wdrażaniu standardów interoperacyjności. Pracuje dla największych polskich firm medycznych i producentów oprogramowania oraz dla instytucji rządowych. Jest współautorem Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, która została opublikowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jako obowiązująca specyfikacja reguł tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce. Członek HL7 International Council. Założyciel i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej w latach 2015-2017. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie oraz studiów MBA dla Kadry IT na Akademii Leona Koźmińskiego.

Wojciech Lorens - Dyrektor ds. Projektów, Medicover

Lekarz, informatyk, kierownik projektów. W Medicover od 15 lat, wcześniej przez kilkanaście lat był lekarzem chorób wewnętrznych w warszawskich szpitalach. Swoją pracę w Medicover rozpoczął w Pionie Medycznym, kontynuował w Biurze Strategii i Zarządzania Projektami, obecnie zarządza w Dziale IT Zespołem ds. Projektów. Zrealizował liczne projekty, m.in: wdrożenie systemu Electronic Medical Records w zintegrowanej sieci placówek ambulatoryjnych Medicover, wdrożenie systemu HIS/RIS/PACS w szpitalu Medicover w Warszawie, brał udział także we wdrożeniu systemów HIS/RIS/PACS w szpitalu Medicover w Bukareszcie, digitalizacji dokumentacji medycznej w Centrum Damiana, tworzeniu i wdrożeniu systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Medicover oraz wdrażaniu rozwiązań rozwijających platformę Medicover On-line i Aplikację Mobilną Medicover. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, ukończył także podyplomowe studia informatyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia w zakresie Leadership and Management na University of Sussex.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki