PRELEGENCI


 

Image

Joanna Karczewska - Ekspert i audytor, Stowarzyszenie ISACA Warszawa

W informatyce od 40 lat. Przeszła całą drogę zawodową od operatora do dyrektora. Pracowała w instytucjach państwowych oraz firmach polskich i zagranicznych. Od 2003 roku jako certyfikowany audytor – CISA – zajmuje się badaniem systemów informatycznych zgodnie z metodyką COBIT. Specjalizuje się w audytach w jednostkach sektora finansów publicznych. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu audytu informatycznego i metodyki COBIT według autorskich programów. Expert Reviewer metodyki COBIT5 i COBIT 2019. Brała udział w pracach Grupy Roboczej d/s GDPR stowarzyszenia ISACA oraz Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych powołanej w Ministerstwie Cyfryzacji. Przetłumaczyła aplikację PIA francuskiej CNIL na j.polski. Ekspert Najwyższej Izby Kontroli.

Image

Krzysztof Radecki - audytor wewnętrzny CGAP®, DPO(Inspektor Ochrony Danych),
member of ISACA®, członek IIA Polska

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania. Certyfikat Międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych poświadczający uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w sektorze administracji państwowej (Certified Government Auditing Professional®) , egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Finansów uprawniający do pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2007 roku uzyskanie uprawnień trenera Ministerstwa Finansów w zakresie audytu wewnętrznego. W 2016r. Studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej na kierunku cyberbezpieczeństwo.

Image

adw. Marcin Zadrożny - Ekspert, Fundacja Wiedza to Bezpieczeństwo

Ekspert ds. ochrony danych osobowych, odpowiedzialny m.in. za sporządzanie opinii oraz doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. W obszarze jego zainteresowań znajdują się kwestie dot. prawa cywilnego oraz prawa pracy i w tym zakresie prowadzi postępowania sądowe. Współautor książki „Unijna reforma ochrony danych osobowych”. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001).

Image

Joanna Ożóg - Radca Prawny, ODO 24

Radca Prawny. Zdobywając doświadczenie zawodowe w kancelariach radców prawnych oraz w dziale prawnym jednej ze spółek notowanych na GPW, wyspecjalizowała się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów działających, m.in. w branży: medialnej, e-commerce, turystycznej i finansowej. W ODO 24 odpowiada za tworzenie dokumentacji, przeprowadzanie audytów oraz doradztwo prawne.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.