PRELEGENCI

Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu, NaszSenior.pl

Jest prezesem firm K2online.pl oraz NaszSenior.pl. Jest informatykiem, który od ponad 30 lat projektuje i wdraża oprogramowanie komputerowe w dwóch segmentach: kontrola i zarządzanie sprzedażą w sieciach handlowych oraz monitorowanie zachowań osób niesamodzielnych. Oba projekty koncentrują się na przetwarzaniu wielowymiarowych zbiorów klasy BIG DATA.
Od wielu lat najważniejszym i zarazem misyjnym projektem jest system opiekuńczo-ratunkowy SilverCRS, który przeznaczony jest do opieki nad osobami starszymi. Rozwiązanie oparte jest o mechanizmy sztucznej inteligencji, aby uczyć się zachowań podopiecznych, przewidywać ewentualne sytuacje kryzysowe i powiadamiać właściwe służby ratownicze.
Jednocześnie jest propagatorem sztuki witrażowej i prezesem krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona. Jest twórcą największego polskiego serwisu internetowego związanego z tą dziedziną www.barwyszkla.pl

Lech Uliasz - Kierownik Działu Współpracy i Projektów Społecznych, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE"

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Projektowania Usług na Uniwersytecie SWPS.
Od 2012 roku pracował w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy w Zespole Realizacji Polityki Senioralnej. W tym czasie m.in. koordynował europejskie projekty sieciujące i poszukujące dobrych praktyk takie jak: „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się”; „Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVNET”; „Innowacje na ludzką miarę- wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług społecznych”, a także był odpowiedzialny za przygotowanie innowacyjnych projektów z zakresu nowych technologii (E-Opieka).
Od początku 2018 kieruje działem współpracy i projektów społecznych w miejskim Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (CAM Nowolipie), w którym współpracuje z warszawskimi środowiskami senioralnymi.

mgr reh. ruch.Rafał Krutul - Właściciel marki REVITA

Kierownik laboratorium badawczego DECUBITUS, konstruktor materacy klinicznych, od 1991 roku właściciel marki REVITA.
Szczególne osiągnięcia:
a/ opracowanie, opisanie i stworzenie merytorycznego podziału stosowania materacy zmiennociśnieniowych w zależności od stanu zdrowia chorego, m.in. dla potrzeb projektu polskiej normy własnej„Materace medyczne- wymagania”,
b/ zebranie specjalistycznej wiedzy umożliwiającej projektowanie przyborów i przyrządów ułatwiających pielęgnację i terapię chorych przewlekle leżących. Udoskonalanie i produkcję nowoczesnych systemów przeciwodleżynowych, w tym wysokospecjalistycznych dla potrzeb oddziałów klinicznych. Według najnowszych światowych rozwiązań technologicznych i technicznych.
c/ stworzenie firmy REVITA, która jako jedyna w Polsce profesjonalnie analizuje skuteczność stosowania podkładów przeciwodleżynowych na ciało chorego i jest jedynym polskim producentem takiego sprzętu.

Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawa

Od kilku lat aktywnie działa na rzecz kreowania innowacji społecznych. Wspiera integrację systemu poprzez koordynowanie projektów łączących pomoc społeczną z polityką prozatrudnieniową.  Jest inicjatorem tworzenia szerokich partnerstw z udziałem sektora samorządowego, sektora nauki oraz sektora pozarządowego w celu realizacji wspólnych innowacyjnych przedsięwzięć. Jest m.in. twórcą i pomysłodawcą koncepcji „Virtualna Warszawa” – systemu umożliwiającego osobom z dysfunkcją wzroku poruszanie się po mieście, która została uznana za jedną z najbardziej innowacyjnych w Europie przez amerykańską fundację Bloomberg Philanthropies w ramach konkursu Mayors Challenge. Rozpoczął modernizację usług społecznych w Warszawie, kładąc duży nacisk na wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Waldemar Magnuszewski – Wiceprezes Alreh Medical

Inżynier mechanik, od ponad 25 lat związany z branżą sprzętu medycznego tak w diagnostyce, jak też rehabilitacji. Zarządzający zespołami sprzedażowymi oraz posprzedażowymi w zakresie dużych systemów informatycznych oraz diagnostycznych związanych ze sprzętem medycznym. W Alreh Medical prowadzi i nadzoruje projekty z zakresu rehabilitacji osób po urazie rdzenia kręgowego finansowane przez NCBiR oraz szeroko pojętą aktywizacją i rehabilitacją senioralną w ramach europejskiej agendy HORIZON 2020 (projekt REACH 2020). W ramach tego ostatniego powstał unikalny system activLIFE dedykowany do aktywizacji i rehabilitacji Seniorów zarówno w zakresie ruchowym jak też stymulowania procesów poznawczych.

Szymon Jankowski – Dyrektor operacyjny kliniki przyjaznej seniorom Mediraj

Prezes spółki budującej telecentrum seniora i chorób demencyjnych w Babimoście. Manager fundacji organizującej sieć punktów telemedycznych do wideo konsultacji na terenie całej Polski. Doktor nauk medycznych w zakresie osteopatii, wykładowca UM Poznań oraz szkoleniowiec w sieci edukacyjnej Teb na kierunku opiekun medyczny oraz technik fizjoterapii.

Wojciech Kacprzak - Prezes zarządu Stowarzyszenia Kreatywni 50+

Z wykształcenia socjolog, ukończył Akademię Pedagogiki Specjalnej. Wieloletni pracownik sektora pozarządowego i firm związanych z edukacją. Obecnie prezes zarządu Stowarzyszenia Kreatywni 50 Plus. W swojej działalności skupia się na integracji środowisk związanych z edukacją cyfrową osób starszych i wzmacnianiu kapitału społecznego instytucji związanych z tą branżą. Współpracuje ściśle z UM st. Warszawa, Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych, oraz Fundacjami i Stowarzyszeniami zaangażowanym w zwiększanie kompetencji cyfrowych seniorów. Za najważniejsze w działaniu uznaje dokładne rozpoznanie potrzeb odbiorców swoich działań. Z sukcesami koordynuje projekty takie jak “Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora”, które dotarły do ponad 2000 seniorów i tworzą sieć 28 Punktów w Warszawie, w których każdy senior może uzyskać pomoc w zakresie edukacji cyfrowej na każdym poziomie umiejętności. Obecnie zmierza w stronę wywierania presji na producentów technologii, tak żeby uwzględniała także potrzeby starszych użytkowników i osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia MANKO
Wydawca Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora i Ogólnopolskiej Karty Seniora. Ekonomista i socjolog. Od 20 lat działa w obszarach, marketingu społecznego, mediów, promocji, PR, edukacji zdrowia. Twórca ogólnopolskich i międzynarodowych edukacyjnych kampanii społecznych tj. Lokal BEZ Papierosa.pl, Polska BEZ dymu, Nie pal przy dziecku, Palenie jest słabe, RyzyKOchania, Życie zaczyna się po 60tce.
Od 7 lat zajmuje się edukacją, aktywizacją i poprawą wizerunku osób 60+. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Minerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydaje Ogólnopolski Magazyn GŁOS SENIORA, Ogólnopolską Kartę Seniora a także realizuje Program GMINA PRZYJAZNA SENIOROM do którego przystąpiło już 100 polskich samorządów. Jest też organizatorem wydarzeń takich jak Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie, Dni Zdrowia Seniora oraz takich projektów jak Bezpieczny Senior, Oszczędny Senior, Stylowi Seniorzy Senior Działkowiec, Miłość po 60tce, Senior patriota czy Stop manipulacji - nie kupuj na prezentacji. Od 3 lat realizuje także projekty międzynarodowe tj. Europejski Głos Seniora, Europejska Karta Seniora oraz pierwszą w Europie Centralnej edukacyjną grę planszową dla osób 60+ o nazwie Latający Reporterzy.

Franciszek Kuterba - Metalowiec sp. z o.o.
Wieloletni praktyk w temacie sprzedaży łóżek do opieki długoterminowej oraz sprzętu medycznego. Posiada duże doświadczenie w zakresie wymagań personelu i pacjentów w opiece długoterminowej.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki