PRELEGENCI


 

Image

Anna Kiryjow-Radzka - Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom"

Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”. Z wykształcenia socjolog ze specjalizacją komunikacja społeczna, absolwentka kilku studiów podyplomowych m.in. studia z retoryki na PAN. Od blisko 15 lat zajmuje się promocją i reklamą. Uczestniczyła i współprowadziła kilkadziesiąt szkoleń i konferencji zakresu PR, komunikacji, social media i marketingu, retoryki oraz socjologii. Od 6 lat pracuje na SGGW, gdzie kieruje Zespołem Nowych Mediów, odpowiada za komunikację, reklamę i promocję jednej z większych uczelni warszawskich. Od 8 lat prowadzi ćwiczenia, konwersatoria i wykłady z retoryki i erystyki, komunikacji interpersonalnej, nowych mediów i współczesnych wyzwań socjologii. Pozazawodowo pasjonuje się baletem, operą i literaturą – od najnowszych opracowań socjologicznych, przez nowe media, aż po niedające zasnąć kryminały.

Image

dr Izabela Mrochen - certyfikowany ekspert ds. dostępności cyfrowej (WCAG)

Ukończyła studia wyższe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w 1995 roku, następnie w 1998 roku studia wyższe z zakresu języka angielskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jej prace magisterskie związane były tematyką z zakresu językoznawstwa. Badania językoznawcze również zostały zawarte w pracy doktorskiej, którą obroniła w 2009 roku. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje zainteresowania ponownie skupiła wokół problematyki związanej z tłumaczeniem napisów oraz  wykorzystania najnowszej technologii komputerowej, w szczególności narzędzia CAT (Computer Assisted/Aided Tools). W 2016 roku otrzymała certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności audytowania stron zgodnie z zasadami WCAG 2.0 nadanym przez University of South Australia oraz Media Access Australia. Od 2017 certyfikowany projektant stron na CMS Word Press. Jest członkiem grupy roboczej ds. zasobów internetu  oraz członkiem grupy roboczej ds. kompetencji cyfrowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Od kilku lat prowadzi warsztaty i seminaria przybliżając tematykę cyberprzestrzeni w zakresie użyteczności i dostępności materiałów elektronicznych oraz stron internetowych.

Image

Bartłomiej Serafinowicz - Adwokat, LAWMORE

Adwokat izby warszawskiej stale współpracujący z kancelarią LAWMORE Maciejewicz Jaraczewski sp. k. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie konkurencji oraz własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego. Realizował szereg audytów ochrony danych osobowych w branży nowych technologii, jak również sporządzał i negocjował szereg umów dotyczących tworzenia i licencjonowania oprogramowania. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane zarówno z bieżącą obsługą klientów korporacyjnych, start upów z branży informatycznej, jak i prowadzeniem sporów sądowych, których przedmiotem są prawa własności intelektualnej.

Image

Paweł Chrobak - Kierownik Działu Serwerów i Wirtualizacji - Architekt Systemowy, Advatech

TeamLider zespołu zajmującego się wdrażaniem rozwiązań serwerowych oraz wirtualizacyjnych w firmie Advatech - integratorze rozwiązań informatycznych. Odpowiedzialny za wdrożenia projektów wirtualizacji desktopów (VDI), Rozwiązań opartych o systemy hiperkonwergentne oraz klastry wysokiej dostępności.

Prekursor i realizator rozwiązań VDI na kilku dolnośląskich Uczelniach Wyższych oraz autor kilku artykułów dotyczących wdrażania VDI w środowiskach akademickich. Dodatkowo specjalizujący się tematyce wdrażania rozwiązań VDI w organizacjach oraz doptymalizacji kosztów funkcjonowania infrastruktury IT. Wcześniej wykładowca akademicki w obszarze bezpieczeństwa sieci komputerowych, wdrażania chmur obliczeniowych w środowiskach biznesowych oraz infrastruktury IT w korporacjach.

Image

Beata Rutkowska - Jaros - Key Account Manager, Betacom S.A.

 

Image

Janusz Sawicki – Micro Focus Security  Sales Account Executive

Absolwent Politechniki Krakowskie z ponad 20 letmin doświadczeniem w obszarze IT i ponad 8 lat w bezpieczeństwie systemów teleinformatycznych. Swoje doświadczenie zdobywał u czołowych integratorów na rynku polskim jak również w organizacjach miedzynarodowych miedzy innymi Genesys, Hewlett Packard Enterprise – gdzie odpowiadał za rozwój biznesu consultingowego.

Od marca 2019 jako Security  Sales Account Executive odpowiada za obszar Security w Micro Focus wspierając klientów i partnerów  między innymi w zakresie SIEM , Aplication Security , Identy Managemnt, PAM / Secure Data.
LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/janusz-sawicki-1208813

Image

Piotr Wojtasik - Inżynier Sprzedaży, Axence; certyfikowany trener Axence nVision®

Inżynier wsparcia sprzedaży w Axence oraz wdrożeniowiec systemów IT z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Elektroniki i Telekomunikacji oraz certyfikowany inżynier wielu rozwiązań bezpieczeństwa. Od 2009 roku związany z tematyką backupu, monitorowania infrastruktury sieciowej i pracowników. Na co dzień prowadzi szkolenia i wdrożenia w Axence oraz realizuje usługi doradztwa oraz rekonfiguracji zagadnień odpowiedzialnych za zabezpieczanie, backup, monitorowanie oraz rejestrowanie ruchu w sieci IT. Prywatnie interesuje się nowymi technologiami, dobrym kinem oraz astronomią.

Image

Dariusz Kąkol - Pełnomocnik Zarządu, Lean Six Sigma Black Belt

Odpowiedzialny za rozwój linii produktowej AssetsNinja w PIRXON S.A. Absolwent Politechniki Gdańskiej, w pierwszym okresie pracownik naukowo-dydaktyczny, później inżynier i menadżer związany z sektorem nowych technologii. Karierę w IT rozwijał min. w Computerland S.A. i Grupie Asseco. Propagator zmian w obszarze zarządzania majątkiem, na rzecz transformacji cyfrowej, generującej wartość dla organizacji.

Image

Artur Kisiołek - Dziekan i Profesor Wydziału Ekonomicznego Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.

Doktor nauk ekonomicznych, inżynier, menedżer i naukowiec. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i dwóch monografii. Aktywny menedżer, prezes zarządu dwóch spółek z branży budowlanej. W swojej pracy łączy zainteresowania naukowe i zawodowe, jest twórcą platformy internetowej oraz sieci koopetycyjnej Stropy.pl. Zainteresowania naukowe: marketing internetowy, e-biznes, marketing szkół wyższych, PR, marketing dóbr przemysłowych (rynek systemów stropowych), zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.