PRELEGENCI

dr inż. Władysław Iwaniec

Nauczyciel akademicki, w latach 1998-2007 prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, w latach 1989-98 informatyk wojewódzki i pełnomocnik ds. Informatyki Wojewody Tarnowskiego, a w latach 1999-2001 informatyk wojewódzki w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Wielokrotnie powoływany do pracy w zespołach jako ekspert naukowy przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiada bogate doświadczenie praktyczne związane z pracą w podmiotach gospodarczych, w zespołach informatycznych obsługujących wybory prezydenckie i parlamentarne, a także w służbie zdrowia.
Odznaczony m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalami Srebrnym i Brązowym za Zasługi dla Obronności Kraju.

Marcin Gabryszak

Adwokat w kancelarii Pałucki Trusiński Prawo i Podatki sp.j. Wykładowca Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej. Doradza podmiotom z branży kreatywnej oraz IT. Autor szeregu artykułów dla czasopism branżowych m.in. Magazyn ODO, Observer, meetingplanner.pl, proto.pl, SOIT, MMP, a także innych, m.in. gazeta prawna. Posiada praktyczne doświadczenie związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, umowami IT i własnością intelektualną.

Cyprian Gutkowski

Prawnik. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji), oraz podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji. Jest ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych i miękkiego cyberbezpieczeństwa.