PRELEGENCI

Dobrawa Biadun - radca prawny, ekspertka Konferederacji Lewiatan

Dr nauk prawnych, radca prawny, legislator, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej. Pracowała w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia. Współpracowała z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie zgodności powiadomień o żywności z prawem. Odpowiada za zagadnienia związane z ochroną zdrowia i prawem medycznym. Jest członkinią Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego w Konfederacji Lewiatan. Od 2012 r. jest członkiem Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi.

dr n. biol. Aneta Klimberg - Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego – Oddziału Analityki Medycznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adiunkt w Zakładzie Higieny Katedry Medycyny Społecznej UM w Poznaniu. Obroniła w 2001 r. rozprawę doktorską poświęconą problemom higieny i epidemiologii w odniesieniu do analityków medycznych. Specjalista I° w zakresie higieny i epidemiologi oraz II° w dziedzinie zdrowia publicznego.  Organiatorka ponad 20 konferencji, sympozjów międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych. Przez dwie kadencje była członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTH, a od maja 2010 r. przez kolejne dwie kadencje była skarbnikiem ZG PTH. Obecnie została wybrana jako pierwsza kobieta w 120-letniej historii Towarzystwa na Prezesa PTH na kadencję 2018-2022. Sekretarz Redakcji dwóch kwartalników PTH: „Problemy Higieny i Epidemiologi” oraz „Hygeia – Public Health”. Współtwórca platformy redakcyjnej. Współautor 3 podręczników z zakresu higieny i epidemiologii. Autor ponad 160 publikacji naukowych z szansą ukończenia rozprawy habilitacyjnej w najbliższych latach.  Odznaczona Złotą Odznaką Honorową PTH, Odznaką Honorową ‘Za zasługi dla ochrony zdrowia’ i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego

Autor ponad 700 publikacji z dziedziny higieny, epidemiologii i zdrowia publicznego oraz funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, higieny szpitalnej, zakażeń szpitalnych, jakości opieki medycznej, edukacji zdrowotnej, uzależnień i możliwości przeciwdziałania w tym obszarze, chorób zawodowych, wypadków przy pracy. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, odznaczenia Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Członkostwo towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego.

Paweł Kaźmierczyk - Prawnik, Kancelaria DZP

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z komunikacją i obiegiem informacji w systemie ochrony zdrowia. Przygotowuje opinie i raporty regulacyjne, opracowuje materiały prasowe związane z zagadnieniami prawnymi. Jako prawnik i specjalista ds. public relations zdobywał doświadczenie w organizacjach pozarządowych działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz kształtowania regulacji prawnych przyjaznych dla obywateli i biznesu. Posiada ponadto doświadczenie w pracy w podmiotach publicznych oraz w mediach. Paweł ukończył z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz public relations i marketing medialny na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

adw. Ewelina Miller - adwokat, E i M Miller Firma Prawnicza Michał Miller

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z tytułu błędów medycznych. Prowadzi postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, sądami cywilnymi, karnymi oraz lekarskimi.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki