PRELEGENCI

mgr inż. Agnieszka Sopel, Katedra i Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Zarządu Instytutu Inżynierii Klinicznej
Pasjonatka wdrażania nowoczesnych technologii w medycynie. Jej wspaniała przygoda z inżynierią kliniczną rozpoczęła się od studiów na kierunku inżynieria biomedyczna na Politechnice Krakowskiej, kontynuowała ją w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Po dziś dzień aktywnie i owocnie współpracuje ze Szpitalami w całej Polsce doradzając podczas inwestycji. Doświadczenie z zakresu wyposażania i funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia nabyła jako pracownik Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Dziale Inżynierii Klinicznej przy inwestycjach typu: „Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych” oraz „Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej”. Jako inżynier kliniczny współpracuje z licznymi jednostkami ochrony zdrowia w zakresie doradztwa związanego z technologią medyczną, inżynierią kliniczną oraz zgodności projektów z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniami Ministra Zdrowia. Bierze udział w realizacjach inwestycji szpitalnych tworząc pełne specyfikacje istotnych warunków zamówienia, w tym funkcjonalne opisy aparatury medycznej w zgodności ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Realizowała zlecenia jako ekspert ds. sprzętu medycznego dla Ministerstwa Zdrowia. Absolwentka Zakładu Neuroanatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej kierunku inżynieria biomedyczna w specjalności inżynieria kliniczna oraz kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Aktualnie doktorantka Katedry i Kliniki Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studentka kierunku lekarskiego I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Ryszard Kowski - Prezes Łódzkiego Ośrodka Szkoleniowo Konsultacyjnego ŁOŚ Sp. z o.o.

Od wielu lat wykładowca Politechniki Łódzkiej i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Przewodniczący Komisji ds. akredytacji pracowni radiologicznych, zastępca przewodniczącego Komisji ds. Procedur i Audytów Klinicznych Zewnętrznych przy Ministrze Zdrowia, członek Zespołu Konsultanta Krajowego ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Szkoleniowo-Konsultacyjnego ŁOŚ.
Wiedza, umiejętności, doświadczenie: organizacja, opracowywanie nowych rodzajów i prowadzenie badań radiologicznych w pracowni medycyny nuklearnej; organizacja ochrony radiologicznej; prowadzenie i nadzorowanie badań naukowych w pracowni radiologii; organizacja, tworzenie i wdrażanie programów zapewnienia jakości; organizacja i prowadzenie nadzoru nad sprzętem i aparaturą medyczną; organizacja i prowadzenie kursów i szkoleń; wykonywanie i interpretacja testów aparatury radiologicznej; organizacja i nadzór nad studenckimi pracami naukowymi. Główne kierunki doświadczenia zawodowego (w kolejności chronologicznej): jako fizyk i inżynier - radioterapia onkologiczna, medycyna nuklearna, radiologia - diagnostyka obrazowa i radiologia zabiegowa, aparatura medyczna.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki