PRELEGENCI


 

Image

Przemysław Tomczyk - Adiunkt, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność zarządzanie wartością. Adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista w zakresie badań naukowych i dydaktyki prowadzonej w obszarze CRM, w szczególności analizy portfela klientów, wartości życiowej klienta (Customer Lifetime Value - CLV) oraz wartości zanagażowania klienta (Customer Engagement Value - CEV). Autor publikacji na rynku polskim i amerykańskim, poświęconych zarządzaniu wartością klienta i metodologii nauk. Kierownik Studiów Podyplomowych Badania i Analizy Marketingowe oraz Salesforce CRM i Marketing Automation w Akademii Leona Koźmińskiego.

Image

Krystyna Jarek - Senior Service Designer, Founder at Booster of Innovation, Lecturer at Koźmiński University (Innovation Design)

Service Design jest narzędziem, który wykorzystuję do projektowania i wdrażania innowacji niezależnie czy dotyczą one usług, procesów, czy rozbudowanych produktów. Pracowałam w ING Banku Śląskim jako Service Designer i Innovation Lead. Prowadziłam projekty, których celem było wykorzystanie AI w procesach obsługi klienta oraz wewnętrznych procesach tworzących innowacyjną organizację. Kompanii Piwowarskiej rozwiązania digtial wprowadzałam w celu usprawnienia zarządzaniem kanałami sprzedaży. Realizowałam wiele projektów z wykorzystaniem Service Design, min dla Tauron Energy Group, GovTech Polska, czy Bosch-Siemens. Dzisiaj wspieram firmy w projektowaniu usług, produktów i procesów. Szkolę zespoły, aby mogły samodzielnie dokonywać transformacji z wykorzystaniem Service Design.

Image

Maciej Kubiak - Adwokat, wspólnik w kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i   Wspólnicy

Współkieruje praktyką IP/TMT. Wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnych im. H. Grocjusza w Krakowie oraz arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA). Autor szeregu publikacji branżowych oraz prelegent na konferencjach prawno-biznesowych. Współautor m.in. „Komentarza do prawa własności przemysłowej” (C.H. Beck, 2016), „Komentarza do prawa autorskiego” (C.H. Beck, 2019) oraz publikacji Thomson Reuters pt.:"World Intellectual Property Rights and Remedies - Laws with Commentary" pod redakcją Center for International Legal Studies (Salzburg, Austria). Specjalizuje się w ochronie prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, a także w zakresie prawa mediów, filmowego i prasowego, IT i nowych technologii, reklamy i własności przemysłowej oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej, renomy oraz w sprawach gospodarczych. Konsultuje przedsięwzięcia związane z innowacjami, danymi osobowymi, nowymi technologiami i komercjalizacją badań naukowych. Wspiera klientów w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.