PRELEGENCI

Paweł Rydzyński - Wiceprezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, Project Manager w Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o.
Ekspert w dziedzinie publicznego transportu zbiorowego, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładów jazdy, systemów taryfowych i integracji poszczególnych podsystemów transportu zbiorowego. Publicysta transportowy współpracujący z mediami branżowymi i ogólnymi. Współpracuje z sejmową Podkomisją ds. transportu kolejowego i poczty.

dr inż. Andrzej Żurkowski - Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
Dyrektor Instytutu Kolejnictwa od 2006 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1980), gdzie uzyskał tytuł doktora nauk technicznych (2008). Profesor Uniwersytetu Kolejowego w Dniepropietrowsku (2016). Specjalizuje się w zagadnieniach ruchu kolejowego oraz organizacji przewozów pasażerskich. Pracę zawodową rozpoczął w 1980 roku w COBiRTK (obecnie Instytut Kolejnictwa). W latach 1989-2000 pracował w Dyrekcji Generalnej PKP jako naczelnik wydziału, dyrektor marketingu przewozów kwalifikowanych, a następnie utworzył i kierował przez pierwsze cztery lata spółką PKP Intercity. Autor 130 artykułów naukowo-technicznych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz ponad stu referatów na konferencjach. Współautor podręcznika Ruch kolejowy i sterowanie ruchem oraz rozdziałów w monografiach na kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce.

Jerzy Roman - Dyrektor Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki