PRELEGENCI

Piotr Owczarski - General Manager, Hotel Gordon

Piotr Owczarski od czerwca 2016 roku general manager w Hotelu Gordon. W ciągu trzech miesięcy przeprowadził, kadrową i organizacyjna rewolucję, która doprowadziła do sytuacji, ze hotel stał się jednym z najbardziej popularnych według serwisów rezerwacyjnych hotelem w Warszawie z obłożeniem na poziomie osiemdziesięciu procent. Uruchomił szereg szkoleń w tydzień zatrudnił, nowy personel i wprowadził przejrzyste zasady wynagradzania pracowników. Zwiększył też zatrudnienie o 150%. W efekcie zespół stworzony w czerwcu 2016 roku pracuje do dzisiaj, a hotel jest jednym z nielicznych zakładów w pracy w Polsce, który nie ma problemu z niedoborem pracowników. General Manager ostawił też na animację gościa. Wprowadził autorski program lojalnościowy oraz kulturalny program, który animuje gości. Rewolucja zajęła mu tylko 3 miesiące.

Filip Prokop - współwłaściciel, Hotel Senator

Hotelarz, inwestor oraz deweloper. Przedsiębiorca z 20 letnim doświadczeniem, swój pierwszy biznes prowadził już w wieku 15 lat a na ten moment zarządza pięcioma spółkami i zatrudnia ponad 100 osób. Dyplomowany trener biznesu oraz człowiek dla którego współpraca to podstawa skutecznego biznesu.

Marcin Kroll - adwokat, rzeczniki patentowy i wspólnik w kancelarii act BSWW

Ponadto jest zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) w Alicante w sprawach z zakresu unijnych znaków towarowych i wzorów. Jego wiodącym obszarem specjalizacji jest prawo własności intelektualnej. Świadczy kompleksowe doradztwo z zakresu uzyskiwania ochrony i zwalczania naruszeń w sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Opracowuje i wdraża dla klientów strategie ochrony praw własności intelektualnej, w tym o wymiarze międzynarodowym. Reprezentuje klientów przez Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz Biurem Międzynarodowym WIPO. Doradza w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, w szczególności sporządza i negocjuje umowy przenoszące prawa wyłączne oraz umowy licencyjne. Do obszaru jego zainteresowań należą również zagadnienia związane z prawem nowych technologii oraz ochroną danych osobowych i prywatności. Doradza również klientom w zakresie prawa reklamy, handlu elektronicznego oraz obrotu konsumenckiego. Posiada również doświadczenie w obszarze prawa konkurencji, zarówno w postępowaniach antymonopolowych oraz z zakresu kontroli koncentracji, prowadzonych przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Europejską. Włada biegle językiem angielskim oraz w stopniu średniozaawansowanym językiem niemieckim. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z University of Florida F. G. Levin College of Law. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie. Laureat konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat własności intelektualnej ogłoszonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Piotr Ćwiertniewski - radca prawny i wspólniki w kancelarii act BSWW

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego jak i w doradztwie bieżącym. Specjalizuje się w obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami, procesu inwestycyjnego oraz struktur dystrybucji usług finansowych. Przeprowadził kilkadziesiąt procesów badania prawnego nieruchomości inwestycyjnych, na rzecz ich nabywców oraz instytucji finansowych. Doradzał m. in. przy sprzedaży kompleksu nieruchomości fabrycznych, nabyciu dla banku budynku mającego stanowić jego centralę, restrukturyzacji finansowej spółki deweloperskiej. Świadczył kompleksowe doradztwo prawne przy tworzeniu sieci sprzedaży ubezpieczeń, wprowadzaniu na rynek instytucji pożyczkowych i tworzeniu kanałów sprzedaży elektronicznej z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (w tym w zakresie wymogów regulacyjnych, prawa konsumenckiego i ochrony danych osobowych). Posiada także doświadczenie w zakresie emisji obligacji, transakcjach typu venture capital i typu private equity. Wielokrotnie reprezentował swoich klientów w procesach cywilnych i gospodarczych.

Krzysztof Jaworski - Kierownik Produktu, Netia S.A. 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie  w tworzeniu i zarządzaniu usługami telekomunikacyjnymi .Od początku swojej kariery jest związany z projektami z obszaru teleinformatyki, ze szczególnym uwzględnieniem technologii WiFi, wideokonferencji, szeroko rozumianych usług oferowanych w modelu SaaS oraz usług wsparcia IT dla biznesu. Ma za sobą kilka dużych projektów wdrożeniowych, dotyczących rozwiązań dedykowanych klientom z sektorów – public czy real estate. Absolwent studiów psychologicznych, z których wiedzę wykorzystuje z powodzeniem podczas pracy w zespołach projektowych. Pasjonat dobrej muzyki i polskiego kina.

Łukasz Kwiatkowski - Product Manager, AV System

Absolwent Informatyki na wydziale EAIiE AGH. W Linkyfi odpowiada za zarządzanie produktem oraz pre-sales w tym projektowanie nowych funkcjonalności na bazie doświadczeń z klientami. Od 8 lat zajmuje się rozwojem aplikacji dla największych operatorów na świecie m.in. Telefonica, Orange, T-Mobile, PTCL, MTN, Claro, Vodafone. Posiada przekrojową wiedzę z zakresu informatyki, którą zdobył tworząc urządzenia oparte na technologii FPGA, pisząc drivery dla kernela Linuxa oraz rozwijając rozproszone chmurowe aplikacje w Javie. W wolnym czasie jeździ na motocyklu i buduje coraz mocniejsze wzmacniacze audio.

Prof. zw. dr hab. Bernard F. Kubiak

Afiliacja: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Kierownik Katedry Finansów, Rachunkowości i Informatyki, nadal prowadzi też zajecia zlecone w Unwersytecie Gdańskim (do niedawna - Uczelni macierzystej, w której kierował Katedrą Informatyki Ekonomicznej). Przez wiele lat prowadził badania zespołowe i indywidualne z zakresu: informatyzacji organizacji i formułowania strategii informatyzacji (opublikował książkę na ten temat), analizy systemów informacyjnych (na ten temat też opublikował książkę), zarządzania informacją i wiedzą (również w sektorze turystyki i hotelarstwa, był wieloletnim wykładowcą Wyższej Szkoły Turystyki I Hotelarstwa w Gdańsku), a także na temat handlu i biznesu elektronicznego. Wykorzystując swoje bogate doświadczenie jako dydaktyk i badacz naukowy, opublikował wiele artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach oraz wydawnictwach,. Utrzymywał stałe kontakty z praktyką gospodarczą, dla której formułował strategie informatyzacji organizacji funkcjonujących w różnych sektorach. Wypromował wielu doktorów (nadal prowadzi seminarium doktorskie) I dwóch profesorów. Wciąż aktywnie uczestniczy w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych (w tym na rzecz praktyki) w szkolnictwie wyższym.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki