PRELEGENCI

Piotr Ćwiertniewski - radca prawny i wspólniki w kancelarii act BSWW

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego jak i w doradztwie bieżącym. Specjalizuje się w obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami, procesu inwestycyjnego oraz struktur dystrybucji usług finansowych. Przeprowadził kilkadziesiąt procesów badania prawnego nieruchomości inwestycyjnych, na rzecz ich nabywców oraz instytucji finansowych. Doradzał m. in. przy sprzedaży kompleksu nieruchomości fabrycznych, nabyciu dla banku budynku mającego stanowić jego centralę, restrukturyzacji finansowej spółki deweloperskiej. Świadczył kompleksowe doradztwo prawne przy tworzeniu sieci sprzedaży ubezpieczeń, wprowadzaniu na rynek instytucji pożyczkowych i tworzeniu kanałów sprzedaży elektronicznej z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (w tym w zakresie wymogów regulacyjnych, prawa konsumenckiego i ochrony danych osobowych). Posiada także doświadczenie w zakresie emisji obligacji, transakcjach typu venture capital i typu private equity. Wielokrotnie reprezentował swoich klientów w procesach cywilnych i gospodarczych.

Marcin Kroll - adwokat, rzeczniki patentowy i wspólnik w kancelarii act BSWW

Ponadto jest zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) w Alicante w sprawach z zakresu unijnych znaków towarowych i wzorów. Jego wiodącym obszarem specjalizacji jest prawo własności intelektualnej. Świadczy kompleksowe doradztwo z zakresu uzyskiwania ochrony i zwalczania naruszeń w sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Opracowuje i wdraża dla klientów strategie ochrony praw własności intelektualnej, w tym o wymiarze międzynarodowym. Reprezentuje klientów przez Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz Biurem Międzynarodowym WIPO. Doradza w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, w szczególności sporządza i negocjuje umowy przenoszące prawa wyłączne oraz umowy licencyjne. Do obszaru jego zainteresowań należą również zagadnienia związane z prawem nowych technologii oraz ochroną danych osobowych i prywatności. Doradza również klientom w zakresie prawa reklamy, handlu elektronicznego oraz obrotu konsumenckiego. Posiada również doświadczenie w obszarze prawa konkurencji, zarówno w postępowaniach antymonopolowych oraz z zakresu kontroli koncentracji, prowadzonych przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Europejską. Włada biegle językiem angielskim oraz w stopniu średniozaawansowanym językiem niemieckim. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z University of Florida F. G. Levin College of Law. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie. Laureat konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat własności intelektualnej ogłoszonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Iwona Sorbian - Produkcyjni.pl
Specjalista we wdrażaniu zmian w polskich firmach produkcyjnych, konsultant zarządu, Interim & Change Manager, dyrektor zarządzający, pełnomocnik prezesa, coach ICC (International Coaching Community), trener biznesu. Pasjonatka zmian i naturalnego przywództwa, inspiruje, „otwiera oczy”, angażuje w rozwój, podejmuje się realizacji dużych wyzwań. Ma za sobą ponad 20 lat sukcesów w zarządzaniu dużymi zmianami i wieloma projektami jednocześnie. Duże, wieloletnie projekty realizowała m.in. dla STOLBUD-u Włoszczowa pełniąc funkcję pełnomocnika prezesa ds. poprawy organizacji pracy na Wydziałach Produkcyjnych oraz dla ZM Progress pełniąc funkcję dyrektora ds. zarządzania i reorganizacji. Angażuje się w rozwój przywództwa i coachingu w Polsce. Jest członkiem Zarządu Fundacji Przywództwo.org oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Coachów Polskich, które jest organizatorem COACHOWISKA – największych Targów Coachingu w Polsce.

Piotr Świstak - Adwokat, Mediator, AXELO Prawo i podatki dla Biznesu
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, nagrodzony udziałem w projekcie dla najlepszych absolwentów pn. „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu”. Zwycięzca XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Grasz o staż”. Absolwent studiów podyplomowych o kierunku: „Rachunkowość, finanse i system podatkowy przedsiębiorstw” prowadzonych przez WSPiA w Przemyślu.
Adwokat w Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp.k. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych – wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.
W swojej pracy zawodowej koncentruje się na świadczeniu kompleksowych usług prawnych dla przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie IT oraz w prawie nowoczesnych technologii.
Obszary doradztwa:
– prawo IT
– publiczne prawo gospodarcze
– umowy w obrocie gospodarczym
– spory sądowe, postępowania podatkowe i administracyjne
tel. (stacjonarny): +48 17 230 65 89
tel. (kom.): +48 508 424 471
email: p.swistak@axelo.pl

Marek Amrozy - Kierownik działu efektywności energetycznej, Prokurent, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Doświadczony audytor energetyczny, specjalista ds. efektywnego wykorzystania i wytwarzania energii cieplnej. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 2001 roku związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A.. Autor lub współautor kilkuset audytów energetycznych z zakresu: procesów technologicznych, budynków, źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych oraz koordynator zespołów eksperckich wykonujących audyty energetyczne przedsiębiorstw. Koordynator zespołów eksperckich weryfikujących inwestycje ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej zrealizowane ze wsparciem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Tomasz Król - Dyrektor zarządzający. Ekspert w dziedzinie wdrażania lean management, konsultant, trener i autor programów szkoleniowych w obszarze zarządzania produkcją.

Twórca, a obecnie dyrektor zarządzający Instytutu Doskonalenia Produkcji. Przeprowadził ponad 100 projektów wdrożeniowych i blisko 1.000 szkoleń w różnych obszarach procesów produkcyjnych w niemal wszystkich branżach, także usługowych. Pomysłodawca cyklu konferencji Lean Camp (od 2012 roku). Współtwórca Systemu Trwałej Efektywności Produkcji (S.T.E.P.). Wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera i w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Autor niezliczonych artykułów i publikacji na temat zarządzania produkcją. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Warszawskiej i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dotychczas współpracował między innymi z: NUTRICIA, KGHM, Cadbury Wedel, Wagony Świdnica, PESA, Raben, POCh, TRW, Victaulic, Scania, Porta Drzwi, czy Stolbud.

 

Andrzej Bartczak - Kierownik ds. Lean Manufacturing i p.o. Kierownika Produkcji, MBL Poland Sp. z o.o.