Program - Uczelnia na miarę potrzeb 16.05.2019

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny: dr hab. Marcin Gębarowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Procesowego

"System identyfikacji wizualnej uczelni - moda czy konieczność?"

Wyrazisty i silny wizerunek jest kluczowym czynnikiem walki konkurencyjnej między współczesnymi podmiotami rynkowymi. Tak jest również w przypadku szkół wyższych, które rywalizują między sobą w wymiarach dydaktycznym oraz naukowym. Podczas prelekcji przedstawione zostaną istota oraz zakres systemów identyfikacji wizualnej, jak również omówiony zostanie przykład wdrożenia takiego systemu przez jedną z polskich uczelni.

10:00 – 10:30 Wykład Partnera: Michał Ćwiek - Kierownik Działu Handlowego w Euroimpex SA

"Rozwiązania informatyczne i technologiczne dla nowoczesnych wyższych uczelni - jak pozyskać na nie nawet 100% dotacji?"

(Celem wykładu jest przedstawienie najnowszych rozwiązań informatycznych i technologicznych, które wspomagają współczesne uczelnie w procesie nauczania, zarządzania wiedzą oraz jej transferu. Podczas prelekcji zostanie przedstawione rozwiązanie chmurowe Documaster Campus, umożliwiające transfer wiedzy oraz naukę online. Dzięki integracji z wysokiej klasy urządzeniami Sharp, możliwe jest odtwarzanie wszystkich materiałów na monitorach LCD podczas zajęć i wykładów oraz wydruk materiałów w samoobsługowym punkcie drukowania na terenie uczelni. Rozwiązanie chmurowe Documaster Campus usprawnia naukę na uczelni, ale także umożliwia studia zdalne oraz wpiera naukę osób niepełnosprawnych. W drugiej części Marcin Kędzierski opowie o nowoczesnych rozwiązaniach Sharp dla uczelni. Poruszy tematy takie jak: interaktywna dydaktyka, zarządzanie komunikacją, nowoczesne usługi skanowania i wydruku dla uczelni oraz zarządzania salami w odniesieniu do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów.)

10:30 – 10:45 Wykład Partnera: Dariusz Kąkol – Pełnomocnik Zarządu, LSS BB,Pirxon S.A.

"Renesans w zarządzaniu majątkiem uczelni"

Zarządzanie majątkiem Uczelni to dziedzina, która nie jest nowa, ale w kontekście rozwoju technologii informatycznych nabiera nowego wymiaru. Uczelnie – tak jak inne organizacje stoją przed szeregiem wyzwań związanych z aktywami: ich przeznaczeniem, kosztami użytkowania czy ryzykiem braku dostępności. Chociaż wymienione powyżej wyzwania mają charakter operacyjny, to ich realizacja powinna zacząć się na poziomie strategicznym Uczelni. W to podejście świetnie wpisuje się implementacja zasad normy ISO 55000, która prezentuje znormalizowane sposoby zarządzania składnikami majątku w całym cyklu ich życia. Kładzie szczególny nacisk na wartość generowaną z aktywów i sposoby jej pomnażania. Ważnym elementem łańcucha wartości w zarządzaniu majątkiem są systemy informatyczne temu dedykowane, takie jak AssetsNinja firmy Pirxon. Wdrożenie ich pozwala zwiększać efektywność finansową użycia składników majątku, ale też zapewnia zrównoważony ich rozwój z uwzględnieniem potrzeb Uczelni i środowiska naturalnego.

10:45 – 11:15 Wykład Partnera: Maciej Marciniak - MW Concept Sp. z o.o.

"Nowatorskie systemy głosowań w organach uczelni wyższych oraz elektroniczny obieg dokumentów"

Firma MW Concept Sp z o.o. jest liderem na rynku samorządowym w sprzedaży unikalnych rozwiązań informatycznych do obsługi organów stanowiących wszystkich szczebli. Sztandarowa aplikacja firmy pod nazwą eSesja funkcjonuje w blisko 700 polskich samorządach. Innowacyjne rozwiązania różnych systemów głosowań są tym elementem aplikacji, który znajduje zastosowanie w firmach, korporacjach, a także na uczelniach wyższych.

11:15 – 11:25 Prezentacja Wystawców

11:25 – 11:45 Przerwa Kawowa

11:45 – 12:00 Wykład Partnera: Andrzej Szandała - Kierownik projektu, INTERSIEĆ

"Machine learning w nauczaniu online"

12:00 – 12:30 Wykład Eksperta: Olga Legat - Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka 

"Ochrona danych osobowych wyzwaniem dla uczelni wyższych."

12:30 – 13.00 Wykład Eksperta: Artur Kisiołek - Dziekan i Profesor Wydziału Ekonomicznego Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.

"Cyfrowa transformacja marketingu szkół wyższych"

W ramach wykładu omówiona zostanie potrzeba zarządzania marketingowego uczelnią wyższą. Następnie przedstawiona zostanie problematyka digitalizacji współczesnego marketingu, w tym między innymi ewolucja koncepcji marketingowych, wpływ internetu na marketing mix oraz zmiany w relacjach klient-firma. Dalsze rozważania prowadzone będą w odniesieniu do podstawowych współczesnych problemów marketingu online. W ostatniej części przedstawione zostaną wybrane wyniki dwóch edycji projektu badawczego pt. „Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej szkół wyższych” ze szczególnym naciskiem na zagadnienia z obszaru promocji online, Social Media i Mobile Marketing.

13:00 – 13.30 Wykład Eksperta: Karolina Bojarczuk - Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

”O łowieniu ryb w internecie. Współczesny wymiar komunikacji uczelni”

Współczesny świat żyje w sieci. Tam spotykamy się ze znajomymi, śledzimy ciekawostki, szukamy informacji i rozrywki. To też miejsce, gdzie marki próbują zdobyć zaufanie klientów. Nie bez powodu obecność uczelni w przestrzeni internetu jest dziś absolutną koniecznością. Komunikacja za pomocą nowoczesnych narzędzi to w końcu jeden z najważniejszych wymiarów kreowania wizerunku. Z jednej strony szansa, z drugiej wyzwanie. Tylko... jakie medium wybrać i na co zwrócić uwagę? 
Wystąpienie poświęcone nowoczesnym (a może zwyczajnie współczesnym?) narzędziom komunikacji – w zasięgu ręki każdej uczelni. 

13:30 – 13:50 Przerwa Kawowa

13:50 – 14:20 Wykład Eksperta: Kamil Bolek - Chief Marketing Office w LifeTube

"Ponad 2 miliony osób na jednym wykładzie. Jak wygląda nowoczesna edukacja i jej promocja w świecie YouTube"

Jak dotrzeć do pokolenia Y oraz Z? Czym jest profesjonalny influencer marketing i czy może być skutecznym narzędziem do promocji uczelni? Prelegent opowie o sile influencerów na YouTube. Na przykładach pokaże i wyjaśni - jakie efekty może przynosić influencer marketing i jak mądrze z niego korzystać.

14:20 – 14:50 Wykład Eksperta: dr Katarzyna Mikołajczyk - pełnomocnik rektora ds. otwartej edukacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

"Rozwój e-learningu i kierunki zmian w procesie kształcenia"

Zdaniem Marca Prensky’ego, założyciela i dyrektora The Global Future Education Foundation and Institute, wraz z rozwojem technologii i z postępującą ewolucją procesu edukacji, skończy się era nauki różnych rzeczy „na zapas”. Kształcenie powinno być umiejscowione w kontekście czasu, miejsca, a przede wszystkim w kontekście umiejętności i zainteresowań osoby uczącej się. Przyszłość edukacji to angażujące, zindywidualizowane projekty edukacyjne, a nie siedzenie i bierne słuchanie ujednoliconego przekazu. Coraz częściej w edukacji stosowane są także inteligentne systemy e-learningowe, opracowane z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających adaptację przekazywanych treści dydaktycznych w zautomatyzowany sposób. Aktualnie największe oczekiwania pokładane są w rzeczywistości rozszerzonej, wirtualnej, sztucznej inteligencji, adaptacyjnym uczeniu się czy interfejsach wykorzystujących głos użytkownika. Podczas prelekcji, wspólnie zastanowimy się nad kierunkami zmian w e-learningu i procesie kształcenia.

14:50 – 15:20 Wykład Eksperta: Honorata Ogieniewska - ekspert ds. promocji nauki i badań w Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego

"Nauka? To tylko wydaje się skomplikowane!"

Czy nauka i badania powstające w zaciszach laboratoriów i salach wykładowych to „wiedza tajemna” dostępna jedynie dla wybranego, hermetycznego grona badaczy zainteresowanych danym zagadnieniem? A może opowiedzieć o tym innym? Naukowcy mogą pomóc zrozumieć ludziom spoza środowiska naukowego, czym się zajmują, dlaczego jest to takie istotne? Przekazywanie w przystępny sposób rzetelnej wiedzy naukowej jest szczególnie ważne w obecnych czasach -w dobie „fake newsów”, internetowych półprawd i samozwańczych ekspertów. Prelegentka opowie o tym jak dzielić się wiedzą ekspercką w nowoczesny sposób na przykładzie materiałów audio i wideo Uniwersytetu Łódzkiego. Wykłady i rozmowy nagrane w formie podcastów, vlog naukowy, ekspercki cykl wideo – to wybrane zagadnienia, o których posłuchamy podczas spotkania.

15:20 – 15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki