Program - Uczelnia na miarę potrzeb 04.06.2020

   
   

GODZINA


 

PUNKT PROGRAMU


 

09.00 – 09.15

Logowanie do platformy, powitanie, rozpoczęcie konferencji

09.15 – 09.45

 

 


 

dr Izabela Mrochen - certyfikowany ekspert ds. dostępności cyfrowej (WCAG)
"Nowoczesna uczelnia dostępna cyfrowo - standard WCAG w świetle nowych przepisów"


 

09.45 – 10.15

Paweł Chrobak - Kierownik Działu Serwerów i Wirtualizacji - Architekt Systemowy, Advatech
"Wirtualizacja laboratoriów akademickich –  jak funkcjonują Uczelnie Wyższe, które wykorzystują technologie VDI. Doświadczenia z wdrożeń"


 

10.15 – 10.45

Piotr Wojtasik - Inżynier Sprzedaży, Axence; certyfikowany trener Axence nVision®
"Zarządzanie i bezpieczeństwo IT dla uczelni"


 

10.45 – 11.15

Beata Rutkowska - Jaros - Key Account Manager, Betacom S.A., Janusz Sawicki – Sales Account Executive, Micro Focus Security
"Szczepić czy nie szczepić, czyli jak zabezpieczyć swoje aplikacje"


 

11.15 – 11.25

Przerwa/ networking/wideospotkania/chat

   

11.25 – 11.55

Dariusz Kąkol – Pełnomocnik Zarządu, PIRXON S.A.
"Wartości niematerialne i prawne - jak zarządzać licencjami?"


 

11.45 – 12.15

Anna Kiryjow-Radzka - Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom"
"Komunikacja kryzysowa uczelni. Epidemia COVID-19 – przed, w trakcie i po"


 

12.15 – 12.25

Przerwa/ networking/wideospotkania/chat

   

12.25 – 12.55

Artur Kisiołek - Dziekan i Profesor Wydziału Ekonomicznego Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.
"Wykorzystanie Internetu do działań marketingowych na przykładzie uczelni polskich i ukraińskich"


 

12.55 – 13.30

Bartłomiej Serafinowicz - Adwokat, LAWMORE
"Narzędzia cyfrowe stosowane przez uczelnie w zdalnej rzeczywistości. Legalność, ryzyka, bezpieczeństwo"


 

   

13.30 

Podsumowanie i zakończenie konferencji/networking/wideospotkania/chat

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.