Program Szkolenie Projektowanie planów ciągłości działania

1. Ciągłość działania jako istotna część rozwiązań w zakresie całościowego zarządzania bezpieczeństwem i odpornością biznesu (z ang. business resilience)
2. Zarys oraz istota zarządzania ciągłością działania
3. Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania
4. Przepisy, standardy, normy i źródła dobrych praktyk
5. Planowanie i uruchomienie projektu w obszarze zarządzania ciągłością działania
6. Zdefiniowanie kontekst zarządzania organizacją
7. Określenie celów i zakresu zarządzania ciągłością w organizacji
8. Klasyczny cykl zarządzania ciągłością działania:
- Analiza biznesowych skutków przerwania ciągłości działania organizacji (z ang. BIA - Business Impact Analysis) - ćwiczenie
- Ocena ryzyka w obszarze ciągłości działania - identyfikacja i ocena istotności podatności oraz zagrożeń, a także funkcjonujących zabezpieczeń - ćwiczenia
- Strategia zarządzania ciągłością działania – ćwiczenie
- Planowanie działań w zakresie komunikacji kryzysowej
- Plan ciągłości działania i procedury awaryjne - ćwiczenie
- Testy – ćwiczenie zdolności odtworzeniowej organizacji
- Model oceny dojrzałości w obszarze zarządzania ciągłością działania
- Zdefiniowanie wymagań w zakresie ciągłości działania w kontekście powierzonych procesów (outsourcing)
- Określenie zasad współpracy z lokalnymi służbami zarządzania kryzysowego

Każde z podanych zagadnień jest omawiane w formie kilkunastuminutowego wykładu, po czym następuje około 30-minutowe ćwiczenie (wszystkie ćwiczenia składają się na spójny projekt, równocześnie słuchaczom pokazywany jest projekt wzorcowy).

Uwaga!Szkolenie wymaga bardzo intensywnej pracy i zdyscyplinowania.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki