Program - Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego 30.01.2018

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny: Krzysztof Gralik - Główny Specjalista, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe Otwock

"System alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach - teoria czy praktyka?"

10:00 – 10:20 Wykład Partnera: Adam Pogorzelski - Kierownik Produktu, DGT

 

"Wykorzystanie mapy cyfrowej w zarządzaniu kryzysowym"

10:20 – 10:50 Przerwa Kawowa

10:50 – 11:20 Wykład Eksperta: dr Michał Piekarski - Adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

"Możliwe scenariusze zamachu terrorystycznego w Polsce – wyzwania dla zarządzania kryzysowego"

11:20 – 11:50 Wykład Eksperta: mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

"Współpraca służb ratunkowych i mundurowych podczas zdarzenia o charakterze mnogim i masowym"

11:50 – 12:20 Przerwa Kawowa

12:20 – 12.50 Wykład Eksperta: Leszek Marzec - Ratownik medyczny, strażak, Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu

"Komunikacja pomiędzy służbami ratunkowymi i osobami niepełnosprawnymi"

12:50 – 13:20 Wykład Eksperta: Iwona Michniewicz - doktor nauk o kulturze fizycznej, założycielka i pierwsza Prezes Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej

"Status zawodowy i pozycja społeczna ratownika wodnego"

13:20 – 13:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

System alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej

Krzysztof Gralik - Główny Specjalista w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Otwocku poprowadzi wykład inauguracyjny o 09.30. Tematem wykładu będzie "System alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach - teoria czy praktyka?"
Komunikacja pomiędzy służbami ratunkowymi i osobami niepełnosprawnymi
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki