Program - Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym 25.10.2017

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Eksperta: dr Andrzej Marjański - Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, prodziekan Wydziału Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk

"Kierunki poszukiwania synergii w doskonaleniu zarządzania kryzysowego w Polsce"

10:00 – 10:30 Wykład Partnera: Maciej Maciejonek - Dyrektor ds. kluczowych klientów w obszarze bezpieczeństwa publicznego i Marcin Marjasiewicz – Inżynier Aplikacyjny w obszarze bezpieczeństwa publicznego, Hexagon Safety & Infrastructure

"Przykłady wspomagania działań w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem platformy Intergraph Planning & Response"

10:30 – 11:00 Wykład Partnera: Krzysztof Ruczkowski - Specjalista ds. handlowych, Cenrex sp. z o.o.

 

"Integrator łączności ACU –zastosowanie w sytuacjach kryzysowych"

11:00 – 11:10 Prezentacja Wystawców

11:10 – 11:30 Przerwa Kawowa

11:30 – 12:00 Wykład Eksperta: Elżbieta Sideris - Dyrektor Instytutu Ratownictwa Psychologicznego

"Organizacja pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych w KPZK"

12:00 – 12:30 Wykład Eksperta: Jerzy Choromański – Specjalista ds. zarządzania kryzysowego – Biuro Ochrony Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

"Zarządzanie kryzysowe na Lotnisku Chopina w Warszawie"

12:30 – 13.00 Wykład Eksperta: kpt. dr inż. Paweł Gromek - Prodziekan, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

"Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo. Współdziałanie w ramach systemów doraźnych"

13:00 – 13:20 Przerwa Kawowa

13:20 – 13:50 Wykład Eksperta: dr Michał Piekarski - adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem, Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

"Zagrożenia hybrydowe – wyzwania dla zarządzenia kryzysowego"

13:50 – 14:20 Wykład Eksperta: Radomir Korsak - Instruktor sere i personnel recovery

"Model działania rosyjskich służb i wojsk specjalnych w operacjach specjalnych i terrorystycznych"

14:20 - 14.30 Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

Wykład Inauguracyjny

Wykład Inauguracyjny poprowadzi dr Andrzej Marjański, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego w Społecznej Akademii Nauk. Wykład będzie dotyczył kierunków i poszukiwań synergii w doskonaleniu zarządzania kryzysowego w Polsce. Prelegent opowie o obszarach poszukiwania efektów synergicznych począwszy od właściwych uregulowań prawnych, efektywnych rozwiązań strukturalnych i organizacyjnych, planowania, procedur działania, systemu szkoleń na trafnym i terminowym podejmowaniu decyzji skończywszy.
Zagrożenia hybrydowe – wyzwania dla zarządzenia kryzysowego
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki

Please publish modules in offcanvas position.