Grupa docelowa:
- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
- operatorzy publicznego transportu zbiorowego
- przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych
- przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Formularz faks do pobrania: 

Rejestracja - Forum Transportu Publicznego

Wymagane *  

31 sierpnia 2017 r. Warszawa

Więcej

30 sierpnia 2017 r. Warszawa

Więcej

27 września 2017 r. Warszawa

Więcej

19 września 2017 r. Warszawa

Więcej

28 września 2017 r. Warszawa

Więcej

28 sierpnia 2017 r. Warszawa

Więcej