Do udziału zapraszamy przedstawicieli publicznych i prywatnych placówek Ochrony Zdrowia:

- Dyrektorów administracyjnych,
- Kierowników Działów Finansowych i Księgowych,
- Kierowników Działów IT,
- Kierowników Działów Zamówień,
- Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
- Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
- Przedstawicieli administracji samorządowej.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowyprzyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Formularz do pobrania: 

Rejestracja Systemy dla szpitali i placówek medycznych

Wymagane *  

21 września 2017 r. Warszawa

Więcej

26 października 2017 r. Warszawa

Więcej

26 października 2017 r. Warszawa

Więcej

23 listopada 2017 r. Warszawa

Więcej

25 października 2017 r. Warszawa

Więcej

28 listopada 2017 r. Warszawa

Więcej