Grupa docelowa:

  • przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
  • właściciele i osoby zarządzające domami opieki
  • właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
  • personel medyczny

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:


Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Rejestracja - Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami

Wymagane *  Odśwież Captcha  
  

21 września 2017 r. Warszawa

Więcej

26 października 2017 r. Warszawa

Więcej

27 września 2017 r. Warszawa

Więcej

18 października 2017 r. Warszawa

Więcej

25 października 2017 r. Warszawa

Więcej

28 listopada 2017 r. Warszawa

Więcej