21.03.2019 r.

Technologie w medycynie

W dzisiejszych czasach celem nadrzędnym dla kadry zarządzającej szpitali i przychodni jest zachowanie ciągłości świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnym wzroście poziomu usług medycznych.
Założenia te są realizowane poprzez m.in. racjonalizację wydatków, optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich, zwiększenie konkurencyjności na rynku usług medycznych, wprowadzanie innowacyjnych metod leczenia i zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu.
Nowatorskie zarządzanie ma na celu uruchomienie prawidłowych mechanizmów wspierających dynamiczny rozwój firmy w przyszłości. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych zintegrowanych systemów!


Już 21 marca 2019 roku w Warszawie zapraszamy wspólnie z ekspertami do udziału w kolejnej edycji konferencji "Technologie w medycynie".

Prelekcje podczas wydarzenia poprowadzą m.in.:

- dr Anna Gawrońska - GS1 Polska
"Kody kreskowe w szpitalu. Bezpieczna farmakoterapia, bezpieczny pacjent"

- mgr inż. Agnieszka Sopel - Katedra i Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Zarządu Instytutu Inżynierii Klinicznej
"Modernizacja lub budowa szpitala - najczęściej popełniane błędy w zakresie sprzętu medycznego"
(Podczas prelekcji zostaną poruszone kwestie związane z najczęściej popełnianymi błędami w trakcie realizowania inwestycji szpitali. Zwrócona zostanie uwaga na to, iż źle wykonany projekt wykonawczy technologii medycznej powoduje w większości przypadków generowanie dodatkowych wydatków. Zostanie podany sposób na oszacowanie wartości sprzętu medycznego oraz na optymalne dobranie kryteriów oceny ofert.)

dr Dobrawa Biadun - dr nauk prawnych, radca prawny, legislator, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej, ekspertka Konfederacji Lewiatan
"Prawo a nowe technologie - spojrzenie z perspektywy pacjenta"

Roman Radomski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7
temat w trakcie opracowania

- Marcin Laskowski - Country Manager Poland, Extreme Networks
temat w trakcie opracowania

- dr Anna Gawrońska - GS1 Polska 
temat w trakcie opracowania

Tematyka konferencji:

1.Najnowsze sprzęty i technologie w medycynie
2.Systemy wspierające zarządzanie placówką medyczną
3.RODO w placówkach ochrony zdrowia
4.Dokumentacja medyczna
- elektroniczna dokumentacja medyczna
- podpis elektroniczny,
- archiwizacja dokumentacji,
- ochrona osobowych danych medycznych – uwarunkowania prawne i proceduralne
5.Telemedycyna jako innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej
6.Nowoczesne metody kontaktu z pacjentem (kioski internetowe, portale internetowe)
7.Outsourcing usług w ochronie zdrowia
7.Zastosowanie druku 3D w medycynie
9.Zarządzanie finansami:
- finansowanie wyrobów medycznych
- pozyskiwanie funduszy na nowe inwestycje - leasing, kredyt, pożyczka, konsolidacja i organizacja zakupów grupowych
- kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
- ubezpieczenia
10.Marketing medyczny - prawne aspekty reklamy w medycynie

Grupa docelowa:
- Przedstawiciele prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia oraz administracji publicznej
- Kadra menedżerska z działów: administracji, it, finansów, zamówień, hr oraz zakładów diagnostyki obrazowej i zakładów diagnostyki laboratoryjnej
- Przedstawiciele administracji publicznej
- Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
- Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER BRĄZOWY 

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI HONOROWI

PRELEGENCI

mgr inż. Agnieszka Sopel - Katedra i Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Zarządu Instytutu Inżynierii Klinicznej
dr Dobrawa Biadun - radca prawny, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej, ekspertka Konferederacji Lewiatan
Marcin Laskowski - Country Manager Poland, Extreme Networks
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki