16.05.2019 r.

Uczelnia na miarę potrzeb

Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku - studentów. Młody człowiek jest coraz bardziej wymagający.

Podczas konferencji warto podyskutować o tym:
Jak reklamować uczelnie?
Jak zadbać o studenta z zagranicy ?
Jak pozyskać i komunikować się z "Klientem" - studentem ?
Co to znaczy nowoczesne metody kształcenia?
Z jakimi problemami borykają się polskie uczelnie?
Czy szkolnictwo wyższe można porównywać do działalności biznesowej?

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 16 maja 2019 roku w Warszawie.

W programie m.in:

- Kamil Bolek - Chief Marketing Office w LifeTube
"Ponad 2 miliony osób na jednym wykładzie. Jak wygląda nowoczesna edukacja i jej promocja w świecie YouTube"
(Jak dotrzeć do pokolenia Y oraz Z? Czym jest profesjonalny influencer marketing i czy może być skutecznym narzędziem do promocji uczelni? Prelegent opowie o sile influencerów na YouTube. Na przykładach pokaże i wyjaśni - jakie efekty może przynosić influencer marketing i jak mądrze z niego korzystać. )

- Artur Kisiołek - Dziekan i Profesor Wydziału Ekonomicznego Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.
"Cyfrowa transformacja marketingu szkół wyższych"
(W ramach wykładu omówiona zostanie potrzeba zarządzania marketingowego uczelnią wyższą. Następnie przedstawiona zostanie problematyka digitalizacji współczesnego marketingu, w tym między innymi ewolucja koncepcji marketingowych, wpływ internetu na marketing mix oraz zmiany w relacjach klient-firma. Dalsze rozważania prowadzone będą w odniesieniu do podstawowych współczesnych problemów marketingu online. W ostatniej części przedstawione zostaną wybrane wyniki dwóch edycji projektu badawczego pt. „Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej szkół wyższych” ze szczególnym naciskiem na zagadnienia z obszaru promocji online, Social Media i Mobile Marketing.)

- Przedstawiciel Partnera konferencji Euroimpex SA
"Rozwiązania informatyczne i technologiczne dla nowoczesnych wyższych uczelni - jak pozyskać na nie nawet 100% dotacji?"

- Maciej Marciniak - MW Concept Sp. z o.o.
"Nowatorskie systemy głosowań w organach uczelni wyższych oraz elektroniczny
obieg dokumentów"
(Firma MW Concept Sp z o.o. jest liderem na rynku samorządowym w sprzedaży unikalnych rozwiązań informatycznych do obsługi organów stanowiących wszystkich szczebli. Sztandarowa aplikacja firmy pod nazwą eSesja funkcjonuje w blisko 700 polskich samorządach. Innowacyjne rozwiązania różnych systemów głosowań są tym elementem aplikacji, który znajduje zastosowanie w firmach, korporacjach, a także na uczelniach wyższych.)

- Dariusz Kąkol – Pełnomocnik Zarządu, LSS BB
"Renesans w zarządzaniu majątkiem uczelni"

- Andrzej Szandała - Kierownik projektu, INTERSIEĆ
"Machine learning w nauczaniu online"

- dr hab. Marcin Gębarowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Kryzysowego
"System identyfikacji wizualnej uczelni - moda czy konieczność?"
(Wyrazisty i silny wizerunek jest kluczowym czynnikiem walki konkurencyjnej między współczesnymi podmiotami rynkowymi. Tak jest również w przypadku szkół wyższych, które rywalizują między sobą w wymiarach dydaktycznym oraz naukowym. Podczas prelekcji przedstawione zostaną istota oraz zakres systemów identyfikacji wizualnej, jak również omówiony zostanie przykład wdrożenia takiego systemu przez jedną z polskich uczelni.)

- Karolina Bojarczuk - Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  
„O łowieniu ryb w internecie. Współczesny wymiar komunikacji uczelni”
(Współczesny świat żyje w sieci. Tam spotykamy się ze znajomymi, śledzimy ciekawostki, szukamy informacji i rozrywki. To też miejsce, gdzie marki próbują zdobyć zaufanie klientów. Nie bez powodu obecność uczelni w przestrzeni internetu jest dziś absolutną koniecznością. Komunikacja za pomocą nowoczesnych narzędzi to w końcu jeden z najważniejszych wymiarów kreowania wizerunku. Z jednej strony szansa, z drugiej wyzwanie. Tylko... jakie medium wybrać i na co zwrócić uwagę? 
Wystąpienie poświęcone nowoczesnym (a może zwyczajnie współczesnym?) narzędziom komunikacji – w zasięgu ręki każdej uczelni. )

- dr Marek Małolepszy - Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego, Członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.

Tematyka konferencji:
1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
 • Rola serwisu internetowego w komunikacji
 • Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
 • Media społecznościowe jako główne źródło informacji
 • Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
 • E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach
 • Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie

2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią

 • Integracja systemów ICT
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Oprogramowanie antyplagiatowe
 • System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
 • Systemy kontroli dostępu
 • Infrastruktura PKI
 • Zarządzanie zasobami uczelni
 • Systemy ERP do zarządzania uczelnią
 • Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
 • Budowa profesjonalnej serwerowni
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
 • Backup i archiwizacja dokumentów

Grupa docelowa:

Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY BRĄZOWI

esesja_dla_uczelni_2001.png
euroimpex.jpg
documaster.jpg

PARTNER

elbox24pl---250.png
assets_ninja_180.png

PATRONAT

mnisw_-_pl---kopia258.jpg

PATRONI HONOROWI

prom.png

PRELEGENCI

Maciej Marciniak- Członek Zarządu firmy informatycznej MW Concept Sp. z o.o.

dr hab. Marcin Gębarowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Kryzysowego

Kamil Bolek - Chief Marketing Office w LifeTube

Karolina Bojarczuk - Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki