21.05.2020 r.

Uczelnia na miarę potrzeb

Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku - studentów. Młody człowiek jest coraz bardziej wymagający. Jak kierować swoją ofertę do pokolenia Z? W jaki sposób przekonać nowe pokolenie do podjęcia nauki właśnie w tej konkretnej uczelni, szkole wyższej, akademii? To właśnie jedne z licznych problemów z jakimi borykają się kadra zarządzajaca i prawnicy marketingu. Aby rozpocząć skuteczną promocję najpierw należy zrozumieć zasady jakimi kierują się: Generacja X, millenialsi i pokolenie Z.

 

Zapraszamy do debaty z Ekspertami podczas której odpowiemy sobie na pytania:

Jak reklamować uczelnie?
Jak zadbać o studenta z zagranicy ?
Jak pozyskać i komunikować się z "Klientem" - studentem ?
Co to znaczy nowoczesne metody kształcenia?
Z jakimi problemami borykają się polskie uczelnie?
Czy szkolnictwo wyższe można porównywać do działalności biznesowej?

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 21 maja 2020 roku w Warszawie.

 

Prelekcje poprowadzą m.in.:

 • Izabela Mrochen - doktor nauk humanistycznych, certyfikowany trener programu memoQ, Uniwersytet Śląski
  "Nowoczesna uczelnia dostępna cyfrowo - standard WCAG w świetle nowych przepisów"

 • Anna Kiryjow-Radzka - Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom"
  "Komunikacja kryzysowa uczelni. Epidemia COVID-19 – przed, w trakcie i po"
  (Rosnąca liczba ludzi zainfekowanych koronawirusem połączone z ciągłym poczuciem zagrożenia sprawia, że wiele firm i instytucji staje w obliczu kryzysu. Nie omija to również uczelni. Poczucie zagrożenia należy do obszarów związanych z percepcją i osobistą reakcją na bodźce, które odbieramy. W swoim wystąpieniu skoncentruje się na konkretnych działaniach, które podjęły polskie uczelnie w procesie komunikacji kryzysowej związanej z epidemią. Wskażę pozytywne przykłady, jak również te, które mogły się przyczynić lub rzeczywiście przyczyniły się do kolejnych fal kryzysu. W sposób szczególny skoncentruję się na tych działaniach, których celem było obniżanie poczucia lęku i zagrożenia. Wskażę, dlaczego tak ważne w czasach niepewności jest utrzymanie i/lub wprowadzanie do oficjalnej komunikacji uczelni treści o swobodnym, a nieraz humorystycznym wydźwięku.)

 

Tematyka konferencji:

1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
 • Rola serwisu internetowego w komunikacji
 • Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
 • Media społecznościowe jako główne źródło informacji
 • Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
 • E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach
 • Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie

2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią

 • Integracja systemów ICT
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Oprogramowanie antyplagiatowe
 • System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
 • Systemy kontroli dostępu
 • Infrastruktura PKI
 • Zarządzanie zasobami uczelni
 • Systemy ERP do zarządzania uczelnią
 • Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
 • Budowa profesjonalnej serwerowni
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
 • Backup i archiwizacja dokumentów

 

Grupa docelowa:

Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Nowoczesna uczelnia dostępna cyfrowo - standard WCAG w świetle nowych przepisów

PARTNERZY

PATRONI HONOROWI

Image

PRELEGENCI

Anna Kiryjow-Radzka - Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom"

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.