13.06.2018 r.

Usprawnianie procesów biznesowych i analiza danych 

Organizacje biznesowe coraz częściej dążą do podniesienia poziomu koordynacji i doskonałości funkcjonujących w nich procesów. Poprzez to, w zależności od przyjętych celów, starają się poprawić efektywność, skuteczność, produktywność czy sprawność swojego działania!
Jak zatem postępować z procesami?
Jak zoptymalizować proces obsługi klienta?
Jak podejść do wyceny wiedzy klienta w cyklu jego życia?
Jak technologia wspiera procesy biznesowe?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci podczas spotkania polskich przedsiębiorców "Usprawnianie procesów biznesowych i analiza danych" już 13 czerwca 2018 roku w Warszawie.

Tematyka konferencji:
1. Usprawnianie procesów biznesowych – optymalizacja kosztowa, zwiększenie potencjału i doskonalenie jakości
- Koncepcja zarządzania procesami biznesowymi
- Mapowanie, wizualizacja i analiza procesów
- Usprawnianie i optymalizacja procesów
- Dokumentacja procesu
- Ograniczenia w funkcjonowaniu procesu biznesowego
- Monitorowanie i kontrola procesów biznesowych w przedsiębiorstwie
- Narzędzia informatyczne wspierające BPM
- Dopasowanie narzędzi BPM do strategii rozwoju przedsiębiorstwa
- Korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia systemu BPM

2. Skuteczna analiza danych w firmie
- Czym jest Big Data a czym Business Intelligence?
- Technologia BI do analizy BIG Data
- BI i Big Data w modelu cloud computing
- Zarządzanie danymi i ich jakością
- Narzędzia do zarządzania wydajnością finansową
- Analiza wyników sprzedaży i rentowności
- Analiza kosztów produkcji i wydajności
- Bariery dla wykorzystania możliwości Big Data
- Automatyzacja procesów decyzyjnych w czasie rzeczywistym a ich wydajność
- Prawne uwarunkowania i ograniczenia wykorzystywania danych

Grupa docelowa:
- Prezesi i Członkowie Zarządów
- Kadra zarządzająca – dyrektorzy generalni i dyrektorzy IT
- Menedżerowie Business Intelligence, analiz biznesowych, ds. rozwoju biznesu
- Menedżerowie działów : CRM, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta
- Menedżerowie produktów, projektów, procesów
- Analitycy biznesowi
 
Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI HONOROWI

PRELEGENCI

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki