28.11.2017r

Nowoczesne narzędzia i technologie do zarządzania produkcją

Konkurencyjność odzwierciedla potencjał firmy - zasoby, umiejętności i zdolności zapewniające przewagę nad innymi podmiotami działającymi w tym samym sektorze. W realiach współczesnej globalnej gospodarki konkurencyjność staje się jednym z ważniejszych wyznaczników i zarazem perspektyw oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, a także jest postrzegana jako determinanta rozwoju.

Aby przedsiębiorstwo produkcyjne odniosło sukces należy:
  • zwiększyć efektywności pracy
  • polepszyć terminowość realizacji zleceń
  • ułatwić harmonogramowanie i nadzorowanie postępu
  • poprawić procesy zaopatrzenia związanych z realizacją zleceń
  • dobrze skalkulować koszty produkcji
Zapraszamy do udziału w konferencji "Nowoczesne narzędzia i technologie do zarządzania produkcją", która odbędzie się 28 listopada 2017 w Warszawie. Podczas wydarzenia eksperci przekażą uczestnikom swoją wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod zarządzania produkcją. Będzie to doskonała okazja do dyskusji o aspektach praktycznych zarządzania produkcją i problemach w podejmowaniu optymalnych decyzji menedżerskich.


Tematyka konferencji:
1. Informatyczne systemy do zarządzania produkcją:
- systemy CMMS, EAM- zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa i utrzymaniem ruchu
- systemy ERP - planowanie zasobów przedsiębiorstwa
- systemy SCADA, BMS, RMS i HMI – element nadzorowania procesów
- systemy informatyczne klasy MES – efektywne zarządzanie produkcją
- systemy APS - kluczowy element budowania przewagi nad konkurencją
- utrzymanie ruchu
- mobilne systemy zarządzania przedsiębiorstwem
- narzędzia klasy SFC - łatwy dostęp do szczegółowych informacji na temat działania maszyn oraz efektywności pracowników
- systemy WMS – nowoczesna obsługa procesów logistycznych
- EDI (elektroniczny obieg dokumentów) - niższe koszty administracyjne, podniesienie jakości współpracy i koordynacji działań
- narzędzia klasy Business Intelligence – analiza i ocena efektywności produkcji
monitoring i systemy kontroli dostępu
2. Problematyka powiązań produkcji z jakością, logistyką, prawem oraz softwarem
3. Trendy i instrumenty z zakresu zarządzania, organizacji i funkcjonowania systemów produkcyjnych
4. Produktywność i efektywność systemów – Lean Manufacturing
5. Optymalizacja kosztów produkcji i logistyki
6. Internet rzeczy w branży produkcyjnej
7. Planowanie i sterowanie produkcją
8. Marketing przemysłowy


Grupa docelowa:
Przedstawiciele zakładów przemysłowych i produkcyjnych, w szczególności:
- Dyrektorzy i kierownicy ds. technicznych
- Dyrektorzy, kierownicy i mistrzowie produkcji
- Kierownicy i inżynierowie Utrzymania Ruchu
- Dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. zakupów
- Właściciele firm, dyrektorzy wykonawczy zakładów produkcyjnych
- Dyrektorzy zarządzający
- Dyrektorzy i kierownicy ds. logistyki
- Szefowie departamentów informatyki
- Kierownicy planowania produkcji i dostaw
- Inżynierowie ds.jakości

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje:
EDYCJA I
EDYCJA II
EDYCJA III

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI HONOROWI

PRELEGENCI