16.02.2021 r.

Nowe wyzwania w administracji publicznej

Intensywny rozwój nowych technologii, Internetu i sieci telekomunikacyjnych wymusiło na administracji publicznej zmianę w sposobie komunikacji z obywatelem. E-usługi przestały być już strefą "science-fiction", a stały się codziennością każdego z nas. Dlatego z roku na rok przybywa urzędów w których można załatwić różne sprawy online. Wiąże się to jednak z inwestycjami w nowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść na przeciw potrzebom obywatela i ułatwią wymianę informacji między nim, a urzędem.
 
Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji ONLINE "Nowe wyzwania w administracji publicznej", która odbędzie się 16 lutego 2021r.

 

W programie:

- Joanna Baranowska - Zastępca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Usług – Centrum GovTech, KPRM
"Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa"
(Stan epidemii wyraźnie pokazał, że administracja, w tym samorządy, pilnie potrzebują nowych i bezpiecznych rozwiązań technologicznych. Wielu decydentów samorządowych właśnie w związku z obecną sytuacją zaczyna po raz pierwszy sięgać po rozwiązania chmurowe. System ZUCH ma na celu usprawnienie tego procesu, a także zagwarantowanie, że usługi będą odpowiadać najwyższym standardom bezpieczeństwa. Podczas wystąpienia prelegentka przybliży doświadczenia polskiej administracji z rynkiem chmurowym na kanwie praktycznych przykładów, w tym przedstawi:
1. Czym jest ZUCH?
2. Jak inicjatywa ZUCH wpisuje się w koncepcję Europejskiej Federacji Chmur?
3. Dotychczasowe obserwacje oraz wnioski na przyszłość.
4. Kto odpowiada za ochronę zasobów w modelach chmur obliczeniowych oraz jakie wymagania muszą spełniać dostawcy, aby móc świadczyć swoje usługi w systemie ZUCH.)

- Bartosz Dominiak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów

- dr hab. Jacek Janowski - prof. uczelni, Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
"Informatyzacja administracji publicznej w stanie pandemii i po jego zakończeniu"
(Podczas wystąpienia prelegent poruszy następujące zagadnienia: Informatyzacja jako proces celowy; Administracja publiczna jako infrastruktura organizacyjno-techniczna państwa i społeczeństwa; Pandemia jako trwający od początku 2020 roku stan globalnego, regionalnego i krajowego reżimu sanitarnego narzuconego na obywateli, przedsiębiorców i administrację; Działania zaradcze przeciw pandemii jako impuls do rewizji dotychczasowego modelu informatyzacji administracji publicznej; Diagnoza stanu administracji publicznej w stanie pandemii; Postulowane zasady działania informatyzowanej w nowych warunkach administracji publicznej)

Tematyka konferencji:

 • Kluczowe obszary współpracy samorządów i rządu związane z procesami informatyzacji państwa
 • Praktyka wdrażania SMART CITY
 • Niezawodność infrastruktury informatycznej (serwery, routery, sieci teleinformatyczne)
 • Wykorzystanie potencjału sieci szerokopasmowych
 • Rola technologii cloud computing – realna szansa czy zagrożenie?
 • Własna serwerownia czy usługi data center?
 • Systemy informatyczne wykorzystywane w urzędzie (kadrowy, Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, CRM, CMS, magazynowy)
 • Workflow - automatyzacja procesów biznesowych
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Rozwiązania wspierające bezpieczeństwo IT instytucji
 • Biometria w administracji publicznej
 • Mobile w administracji publicznej
 • Systemy wspierające komunikację (infokioski, zintegrowana komunikacja, komunikacja bezprzewodowa, wirtualni doradcy na stronach internetowych, portale korporacyjne, telefonia VOIP, telekonferencje)
 • Aspekty prawne


Grupa docelowa:

Przedstawiciele administracji publicznej, odpowiedzialni za:

 • teleinformatykę
 • planowanie i zakup infrastruktury
 • bezpieczeństwo IT, danych, informacji
 • komunikację i usprawnienie dostępu obywateli do informacji
 • zarządzanie dokumentacją
 • usprawnienie procesów
 • przetargi
 • kwestie finansowe i organizacyjne
 • zarządzanie kadrami


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PRELEGENCI

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.