23.10.2019 r.
Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

Na te i wiele innych odpowiedzą eksperci podczas konferencji: "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym", która odbędzie się 23 października 2019 roku w Warszawie.

 

Prelekcje podczas tego wydarzenia poprowadzą m.in.:

 • Małgorzata Darowska – Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych
  "Wdrażanie technologii dronowych do systemu zarządzania kryzysowego"
  (Podczas prelekcji zostaną omówione przykłady zastosowania dronów do wsparcia zarządzania kryzysowego i ratownictwa na przykładzie projektów realizowanych w ramach Programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów. Omówione zostaną też warunki regulacyjne, prawne i organizacyjne potrzebne do integracji dronów do systemu zarządzania kryzysowego i zasady koordynacji działań instytucji.)

 • Agnieszka Kunicka – Prezes Fundacji Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert
  "Zarządzanie humanitarne w sytuacji kryzysu migracyjnego"

 • Mariusz Pawlak Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie
  "Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych"
  (Współczesny świat jest narażony na wiele zagrożeń, których genezy należy upatrywać  napięciach politycznych, ekonomicznych czy etnicznych. Sprzecz­ność i zróżnicowanie interesów generuje niebezpieczeństwa o wielorakim charak­terze od ekscesów chuligańskich, przestępczości i zamachów terrorystycznych do infekowania systemów informatycznych i konfliktów zbrojnych. Ponadto rozwój nauki i techniki niesie za sobą znaczne przyspieszenie w gospodarce, co powoduje pojawianie się nowych gałęzi przemysłu, rozwija się kultura i rośnie stopa życiowa. Kolejne osiągnięcia przynoszą wiele ułatwień w codziennym życiu, ale pociągają też za sobą wiele niebezpie­czeństw związanych ze zdrowiem i stanem środowiska. Do wymienionych determinantów zagrożeń należy dodać wciąż rosnące potrzeby człowieka sprawiające zauważalny trend przedstawiania swojego niezadowolenia występujących podczas imprez masowych i zgromadzeń publicznych.)

 • Radosław Mysłek - Kierownik ds. bezpieczeństwa Festiwalu Pol`and`Rock

 

Tematyka konferencji:

 • Systemy łączności
 • Zastosowanie kodów kreskowych w służbach mundurowych
 • Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)
 • Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu
 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
 • Aspekty prawne


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
 • funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
 • specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER BRĄZOWY

logo_tecna_200.jpg
logo_aurea_220.png

PARTNER

gs1_200.jpg

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PATRONI HONOROWI

Image

PRELEGENCI

Agnieszka Kunicka – Prezes Zarządu Fundacji Refugee.pl

Małgorzata Darowska – Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.