Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym
10.12.2020

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

Na te i wiele innych odpowiedzą eksperci podczas konferencji online: "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym", która odbędzie się 10 grudnia 2020 r.


Prelekcje poprowadzą m.in.:

 • dr Krzysztof Głowiński - Policjant Komendy Stołecznej Policji
  "Systemy informacyjne i ich kompatybilność w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym państwa"

 • dr hab. inż. Andrzej Najgebauer - Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, Wojskowa Akademia Techniczna
  "Systemy symulacji i sztucznej inteligencji we wspomaganiu decyzji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych"
  (Koncepcje i realizacje konstrukcji systemów informatycznego wspomagania decyzji wraz z podsystemami sztucznej inteligencji do rozpoznawania sytuacji kryzysowych i podsystemami symulacji interaktywnej: 
  • do prognozowania rozwoju rozprzestrzeniania się zagrożeń,
  • do wyznaczania decyzji o przeciwdziałaniu,
  • do szkolenia decydentów.
  Zostaną zaprezentowane praktyczne rozwiązania informatyczne do wsparcia strategicznego planowania z wykorzystaniem metod i narzędzi, wykonanych przez Zespól Badawczy Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych z Wydziału Cybernetyki WAT, którym kieruje autor prelekcji. Przedstawione będą również koncepcje prowadzonych z udziałem prelegenta polskich i międzynarodowych gier wojennych, służących analizom strategicznym i operacyjnym)

   

 • st. bryg. mgr inż. Maksymilian Koperski - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
  "Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)"(Podczas prezentacji zostaną przedstawione następujące zagadnienia: automatyzacja procesu alarmowania służb, dostęp do zasobów informacji przestrzennej (mapy GIS ), monitorowanie floty pojazdów w służbach, programy wspomagające i modelujące rozwój zdarzenia, zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych, integracja różnych systemów teleinformatycznych)

   

 

Tematyka konferencji:

 • Systemy łączności
 • Zastosowanie kodów kreskowych w służbach mundurowych
 • Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu
 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
 • Aspekty prawne


Grupa docelowa:

 • przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
 • funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
 • specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNERZY

Image

PRELEGENCI

Dr Krzysztof Głowiński - Policjant Komendy Stołecznej Policji

Piotr Sarna - Dyrektor Biura Usług Telekomunikacyjnych, Enspirion

dr hab. inż. Andrzej Najgebauer - Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, Wojskowa Akademia Techniczna

Ewa Marciniuk - Pełnomocnik Zarządu ds. handlowych, Enspirion

st. bryg. mgr inż. Maksymilian Koperski - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze

© 2020 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.