30.08.2016 - Systemy i technologie wspierające organizację akcji ratunkowych

30 sierpnia w Warszawie odbyła się konferencja "Systemy i technologie wspierające organizację akcji ratunkowych". Dziękujemy za przybycie Partnerom, Ekspertom i Uczestnikom

rat1rat2
Wykłady poprowadzili:

- Ppłk dr n. med. Robert Brzozowski - Kierownik Zakładu Medycyny Pola Walki, Wojskowy Instytut Medyczny
"Zabezpieczenie medyczne działań wojennych według standardów NATO"

- Radomir Korsak - Niezależny Ekspert
"Pierwsza pomoc ofiarom zdarzeń terrorystycznych - propozycja rozwiązań"
Aktualne zagrożenia terrorystyczne; Aktualne rozwiązania organizacyjne; Powszechna edukacja personelu i ludności; Proponowane rozwiązania do wdrożenia.

- Ariel Szczotok - Ratownik Medyczny, Właściciel Centrum Medycznego Fundamenti
"Po polsku też można - czyli komunikacja w trakcie działań ratowniczych"
W trakcie wykonywania zadań ratowniczych musimy komunikować się zarówno w Zespole jak i ze służbami współpracującymi. Znajomość podstawowych pojęć obowiązuje wszystkich, jednak przysłowiowe "schody" zaczynają się, gdy odbiorcą komunikatu ma być Pacjent lub jego rodzina. O tym jak rozmawiać, aby odbiorca zrozumiał oraz jak rozmawiać, aby pracowało się łatwiej.
Komunikacja to nie tylko mowa, ale i wizerunek.

- Mgr Paweł Musiał - Kierownik zespołu P oraz członek zespołu S, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oddział Jędrzejów; Wykładowca, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
"Zdarzenie masowe - organizacja działań ratownictwa medycznego i współpraca z pozostałymi służbami"
Zdarzenia nagłe, nieprzewidziane stanowią wyzwania dla Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM). W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, rosnącej skali zagrożeń terrosrytycznych w Europie i na całym świecie, członkowie zespołów ratownictwa medycznego zarówno P - podstawowych jak i S - specjalistycznych, zobligowania są do wdrażania wypracowanych algorytmów postępowania na wypadek zdarzenia z udziałem dużej liczby poszkodowanych, którymi są zdarzenia masowe.
Współpraca z innymi służbami ratowniczymi, łączność, wdrażanie zaawansowanych algorytmów postępowania, komunikacja oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych są dziś podstawą do przeprowadzenia działań ratowniczych opartych na segregowaniu i uratowaniu jak największej liczby poszkodowanych.

- Dr Elżbieta Sideris – Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta, Instytutu Ratownictwa Psychologicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
"Ratownictwo psychologiczne w sytuacji kryzysowej"
Podstawowe akty prawne nakładające obowiązek udzielania pomocy psychologicznej uczestnikom zdarzeń traumatycznych o charakterze masowym w kolejnych fazach zarządzania kryzysowego. Zdefiniowanie pojęcia pomocy psychologicznej oraz wskazanie miejsca i roli psychologów w fazie "pierwszego uderzenia" - bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Zwrócenie uwagi na wprowadzenie wyspecjalizowanych grup psychologów do ćwiczeń symulacyjnych w celu poprawy efektywności działania służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

- Michał Borowski - Wireless Product Manager, Huawei Polska
"Rapid – wydzielona, dyspozytorska sieć LTE"
Prezentacja systemu Rapid, czyli wydzielonej, autonomicznej sieci dyspozytorskiej typu "Network in the box". Prezentowany system umożliwia bardzo szybkie utworzenie dyspozytorskiej sieci radiowej w dowolnym miejscu i czasie. Stworzona sieć łączy w sobie cechy sieci szerokopasmowych 4. generacji (LTE) oraz sieci dyspozytorskich. System umożliwia realizację połączeń głosowych, video oraz przesył danych z prędkością do kilkudziesięciu Mb. W prezentacji zostaną omówione elementy składowe systemu Rapid, podstawowe funkcje realizowane przez system oraz wyniki prób poligonowych.

- Piotr Bułło - Dyrektor Biura Handlu i Marketingu, DGT Sp.Z o.o.
"DGT MCS – praktyczne wsparcie akcji ratunkowych"
Parę słów o firmie DGT; DGT MCS system dyspozytorski – integracja różnych środków łączności; DGT MCS możliwe zastosowania; DGT MCS dotychczasowe wdrożenia.

- Maciej Maciejonek - Dyrektor ds. kluczowych klientów w obszarze bezpieczeństwa publicznego, Hexagon Safety & Infrastructure
"Platforma Intergraph Planning & Response jako narzędzie wspomagające organizację akcji ratunkowych"
W trakcie prelekcji zaprezentowane zostanie portfolio produktów firmy Hexagon Safety & Infrastructure oferowane w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony infrastruktury krytycznej. Na przykładzie produktu Intergraph Planning & Response dedykowanego centrom zarządzania kryzysowego zaprezentowane zostaną funkcje wspomagające organizację akcji ratunkowych. Wykorzystane zostaną nowe technologie w postaci zobrazowań z systemów bezzałogowych UAV, jako źródło aktualnych informacji na potrzeby planowania i prowadzenia operacji.

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki