22.09.2016 - Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy

22 września 2016 roku w Warszawie odbyła się druga edycja wydarzenia "Bezpieczeństwo danych i zasobó firmy".
Dziękujemy za przybycie Partnerom, Ekspertom i Uczestnikom.

bezp2016

Wykłady poprowadzili:

- Krzysztof Gortat - Założyciel, prezes Zarządu firmy eSECURE i Dariusz Pasewicz - Dyrektor Handlowy eSECURE
"Reguły korelacyjne w biznesie"
(System inteligentnego wspomagania biznesu jako przykład praktycznego wykorzystania systemu ekspertowego pozwalający na osiągnięcie założonych celów poprzez korelację i modelowanie dowolnych parametrów wejściowych i wyjściowych (SIWB); Ewaluacja przyswajania przez pracowników wiedzy poprzez automatyczne testy socjotechniczne korelujące wiedzę przekazaną z wiedzą przyswojoną i jej praktycznym wykorzystaniem (SAVA); Optymalizacja zarządzania bezpieczeństwem organizacji poprzez korelację informacji technicznych i biznesowych w procesach obsługi incydentów i naruszeń bezpieczeństwa (SECURE VISIO).)

- Dr Łukasz Goździaszek - Adwokat. Adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Uniwersytecie Wrocławskim.
"Bezpieczeństwo transakcyjne w kontekście nowej regulacji podpisu elektronicznego"

- Daria Worgut-Jagnieża – Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, Audytor, Security & Compliance Team Manager w Audytel
"Nowe rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR) – odliczanie czasu na wdrożenie rozpoczęte"

- Tomasz Sordyl – zastępca dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli.
"Omówienie wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli dot. zapewnienie bezpieczeństwa działania systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych."

- Anna Jaworska – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Citi Handlowy
"Monitoring pracownika w miejscu pracy – dopuszczalność, ograniczenia, prawo pracownika do prywatności"

- Grzegorz Filarowski - Prezes Zarządu, LOG Systems
"Człowiek - najcenniejszy "zasób" czy "najsłabsze ogniwo"?

- Jacek Grzechowiak - Dyrektor Audytu Wewnętrznego, Grupa Securitas w Polsce.
"Zarządzanie bezpieczeństwem zasobów chronionych jako istotny element zarządzania ryzykiem"

- Michał Pilc - Departament Bezpieczeństwa PCSS
"Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej w firmie"

- Paweł Caban – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Piotr Maciejewski – Inżynier Systemowy, Technology Space
"Konta techniczne w środowisku IT i zarządzanie tożsamością a bezpieczeństwo firmy na tle rekomendacji i regulacji prawnych – jak sobie radzić?"
(Jak wygląda praktyka pracy na systemach IT przez pracowników i współpracowników firm i jakie stwarza to zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji. W jaki sposób zrealizować rekomendacje prawne dotyczące zarządzania tożsamością uzyskując przy tym dodatkowe korzyści biznesowe dla całej firmy.)


- Maciej Nadulski - Kierownik ds. Klientów Kluczowych i Sławomir Dębski - Dyrektor Techniczny, Outpost24
„Zapobiegaj zamiast leczyć - bezpieczeństwo proaktywne w świecie zwiększającej się cyberprzestępczości.”
(Jak wygląda cyberprzestępczość w Polsce i jak nasz kraj wypada na tle Europy / Świata. W jaki sposób proaktywne systemy bezpieczeństwa pomagają w ochronie danych firmy i dlaczego jest to coraz ważniejsza część szeroko pojętego bezpieczeństwa IT. W wielkim skrócie – dlaczego lepiej zapobiegać niż leczyć.)

bezp2

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki