29.09.2016 - Systemy dla szpitali i placówek medycznych

W dzisiejszych czasach celem nadrzędnym dla kadry zarządzającej szpitali i przychodni jest zachowanie ciągłości świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnym wzroście poziomu usług medycznych. Założenia te są realizowane poprzez m.in. racjonalizację wydatków, optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich, zwiększenie konkurencyjności na rynku usług medycznych, wprowadzanie innowacyjnych metod leczenia i zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu. Nowatorskie zarządzanie ma na celu uruchomienie prawidłowych mechanizmów wspierających dynamiczny rozwój firmy w przyszłości. Jest to mozliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych zintegrowanych systemów.

29 września w Warszawie odbyła się konferencja "Systemy dla szpitali i placówek medycznych".

szp1

Wykłady poprowadzili:

- dr n. med. Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
"Dostosuj się lub zgiń – czy służba zdrowia nadąża za potrzebą zmian"

- mgr Ewa Książek - Bator, Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
"Zarządzanie finansami w obrębie placówek medycznych"

- Milena Sześciórka - Rybak, Pracownik Wydziału ds. Strategii i Projektów Rozwojowych w Departamencie Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia
"Portal informacyjno-edukacyjny i platforma e-learningowa Narodowego Funduszu Zdrowia"

- dr n. med. Jacek Michalak, Wykładowca w Zakładzie Jakości Świadczeń, Procedur I Standardów Medycznych, Katedry Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
"Możliwości i ograniczenia systemów zarządzania jakością w opiece zdrowotnej"

- prof. dr hab. inż. Wiesław L. Nowiński, Dyrektor Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej im. Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
"Wirtualny pacjent i symulatory chirurgiczne"

- Robert Nowak, Architekt rozwiązań HPE Software w obszarze zarządzania usługami, Hewlett Packard Enterprise
"Stanowisko wsparcia użytkownika, jak nasi klienci radzą sobie z tym wyzwaniem?"

- Dariusz Śliwa, HPE Software, Rozwiązania Information Management & Governance - Hewlett Packard Enterprise
"Jak efektywnie archiwizować i zarządzać informacją elektroniczną?"

- Izabela Ławrynowicz, Key Account Manager - Healthcare w Dimension Data Polska
"Czego potrzebuje współczesny szpital, placówka medyczna od dostawców rozwiązań usług IT?"

- Mieszko Jeliński, Business Line Manager - Security w Dimension Data Polska
"Bezpieczeństwo danych w placówkach Ochrony Zdrowia"

- Maciej Kasztelan, Prezes Zarządu - Intelimedical Poland
"Automatyzacja aptek szpitalnych i obiegu leków - Unit Dose oraz inne modele dystrybucji"

szp2

© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki